Provoz vleku pro školní kurzy začíná v 9.00 hodin ráno. Tento časový program je služba povinna dodržet !!!!

Nástupy a odjezdy lyž. kurzů a jejich požadavky na zajištění provozu vleku je nutné vždy upřesnit a vzájemně si tyto informace předat.

 

Pokud určená služba v daný termín nemůže službu vykonat, musí si sama v předstihu za sebe zajistit náhradu!!! Změny nahlásit Mikimu Parmovi na tel. 606 730 542.

 

Služba odevzdá tržbu i s vypsaným vyúčtováním nejpozději do 5-ti dnů Janě Martyčákové!

Klíče od chaty vyzvednout a po službě neprodleně vrátit p.Vavřínové na Obecní úřad (tel. 571 647 168) , nebo předat následující službě a p.Vavřínovou o tom informovat - důvod: přehled o pohybu klíčů.

 

Pro nedostatek vody smí sprchu (v zimních měsících) používat pouze služba.