Rozpis služeb na kurtech pro léto 2024 si můžete stáhnout  Rozpis služeb na kurtu
 
Služba si přebere provozní sešit, telefon a klíče od kurtů v sobotu ráno před zahájením služby u správce kurtu p.Punčocháře (barák vedle kurtu).
  • Tržbu odevzdá se zápisem v provozní knize, telefonem i klíčí v neděli večer, nebo po ukončení služby rovněž správci kurtu.
  • Povinnosti služby jsou uvedeny v provozní knize. 
  • Služba je povinná plnit úkoly a řídit se pokyny,které jsou uvedeny v části Povinnosti služby v Provozní knize!!!
  • Telefon na správce kurtů 733247582 p.Punčochář
  • Rozpis služeb byl vylosován na schůzi Výkonného výboru dne 2.5.2024