Rozpis brigád rok 2019

Vážení členové,

jako každý rok určil výbor LK úkoly na údržbu a zlepšení naších zařízení.

Chtěl bych Vás požádat o zajištění jmenovitých úkolů. Dále bych Vás všechny požádal o pomoc při splnění hlavního úkolu – izolace západní stěny chaty na Radhošti. Toto opatření má tři významné aspekty. Zbaví nás tvoření plísně, ušetří nám v nákladech na topení a rovněž výrazně přispěje ke vzhledu chaty.

Výbor LK udělá vše proto, aby práce na Radhošti byly vždy materiálně i smysluplně připravená.

Za výbor LK: Vl.Blinka.předseda

 

Úkoly pro členy a brigády LK v roce 2019   

Kurt              -      dokončení přípravy kurtu č. 1    

                               Termín do  15.5.2019                                Odpovídá : Blinka Vl., Paulus D.    

                            dokončení přípravy kurtu č. 1    

                               Termín do  15.7.2019                                Odpovídá :  Blinka Vl

                     -      dílčí opravy    ( plachty, háky na věšení  stahovacích hrabel 

                              Termín do    30.8.2019                        Odpovídá :   Blinka Vl.  

       

Dřevo           -       zajištění doplnění dřeva , štípání úklid pod přístřešek

                              Termín :   do 15.9.2019                        Odpovídá:  Martyčák M., Kuběna K.    

                                                                                                  

Kůlna :           Protřídění nářadí, úklid, kůlny, uhlí

                       Termín :   do 15.9.2019                        Odpovídá:  Martyčák M. a T., Kuběna K.

Oprava zábran:   Oprava polámaných zábran

                         Termín :   do 15.9.2019                       Materiál - Odpovídá:  Blinka Vl

                                                                                         Oprava :    Závorka Zd.

Okolí chaty - les Vyčistění a od odpadu

                              Termín :   do 1.9.2019                        Odpovídá:  Petrovič Marek

Chata              nátěr střechy lyžárny barvou 

                         Termín do  30.8.2019                               Odpovídá: Parma ,  M.Solanský

                                                                                                                                                                                          

Chata             Zateplení západní stěny chaty na Radhošti:                         

                        Brigády budou vyhlašovány přes léto ve všední dny na odpoledne odjezd cca  15,30

                        Návrat cca 20.30-21.00. Výjezd autem s optimálním složení 5 členů.

                       V případě pomalého postupu budou brigády vyhlašovány i na soboty,

                       Jednotlivé etapy:

                        -      Přípravné práce :  Dovoz a stavba  lešení, demontáž starého obložení

                               Termín :  do 20.7.2019                              

                       -     Zajištění materiálu :

                              Obložení Valašský srub cca 45 m          zajištěno

                              Podkladové  latě                                     zajištěno

                              Izolace                                                  

                              Nátěr obložení před montáží

                              Dovoz mat. na Radhošť          

                              Montáž rastru  , zednické úpravy                             

 Termín :    do  15.8.2019                                                   

Montáž izolace a fólie

Termín :  do 31.8.2019                                                 

Montáž obložení ,bedna  , konečný nátěr                                                            

Termín : do 30.9.2019                                                     

                             Úklid včetně lešení

Termín :   do 15.10.2019   

                                               

Chata                   Výměna zárubní a dveří mezi chodbou a lyžárnou

Termín :  do 1.10.2019                                                 Odpovídá:   Růčka J. , jurečka F.

 

Chata                   Dokončení  obkladu pod digestoří

                             Termín :   do 15.9.2019                        Odpovídá:  Růčka J., Jurečka F.

 Chata:                 Zhotovení žebříku na patrové postele        

Termín :   do 15.10.2019                        Odpovídá:  JařinaT.

              

  Vlek               -     Demontáž a odvoz  závěsů  z Radhoště  k opravě a promazání    splněno                                                   

                          Termín do 30.4.2019        Odpovídá: D.Paulus, Tomáš Blinka 

                        -      Promazání dobrých závěsů , opravy - gumy, talířky atd

                                                    Termín do :                              Odpovídá : D.Adamec.T.Blinka,Vl.Blinka JR

  •  Oprava 15 ks vadných závěsů- výměna prožiny ( na Bečvě)

                               Termín do 30.9.2019                        Odpovídá: Poruba Zdenek,Čampa R.,Závorka

                                Nutné zajistit!                                                        Jan, Sezima Tomáš

  •    Oprava 15 ks vadných závěsů zkrácení prožiny ( na Bečvě)

                               Termín do 30.9.2019                        Odpovídá: Poruba Zdenek,Čampa R.,Závorka

                                Nutné zajistit!                                                        Jan, Sezima Tomáš

                               Promazání a výměna kladek

 Termín do 15.10.2019                                         Odpovídá:   Parma M.,Solanský M.

 

  •  příprava vleku na zimní provoz, elektro a strojní revize

 Termín: 31.10.2019             Odpovídá: Adamec Dan,  Blinka Tomáš    

               -        

  • Ořez větví stromů v trase vleku

 Termín do 31.10.2019      Odpovídá:   Janča Petr, Ostřanský tomáš jr.

 

  • Příprava chaty na zimní provoz:  propan- butan, mycí potřeby atd

Termín: 31.10.2019Odpovídá: Jařina T.

 

  • Úklid chaty před zahájením zimní sezony

Termín : do 15.11.2019Odpovídá Blinka, jařinaBrigáda členekLK