Rozpis brigád rok 2017

 

Činnost

Odpovědná osoba/y

Termín

Dřevo

Kácení stromů napadených kůrovcem v blízkosti vleku

Solanský M, Parma Miki

Hotovo

Přiblížení k chatě a pořez do metrů

Martyčák Mirek, Martyčák Tomáš, Kuběna Karel

Hotovo

Úklid dřeva z kůlny do přístřešku

Juříček Zbyněk, Ostřanský Tomáš mladší

Hotovo

Kůlna

Celkové vyčistění  prostoru kůlny včetně likvidace trámků, nesoucích nepoužívaný material, zadeskování otvorů mezi krovkemi – zamezení vnikání kun

Kulišťák Tomáš, Ostřanský Tomáš starší

Hotovo

Chata

Nákup oken na výměnu: okna půda jih a sklep u krbu

Vlastimil Blinka starší

Hotovo

Zateplení  střechy  nad lyžárnou

Zrealizovano 19.8.  Paulus Dan st., Adamec Dan, T.Jařina, T.Blinka,Marek Petrovič,Martyčák M.,a manželé Kuběnovi, Blinka Vl.st

Hotovo

Zajištění lešení na jižní štít

ZajisZajistili: D.Paulus,P.Michút, M.Parma a Dan Adamec

Hotovo

Stavba lešení

Lešení postavili: T.Blinka, Vl.Blinka mladší a starší

Hotovo

Výměna okna půda jih

Vojkůvka Radek,Adamec Martin

Hotovo

Výměna okna sklep, začištění

Solanský  Jiří, Jurečka Ivan

Hotovo

Zateplení jižního štítu chaty a stěny lyžárny ( po výměně okna na půdě)

Brigádu svolá : Blinka Vlastimil Nutno cca 8-10 členů

Hotovo

Příprava chaty na zimní provoz

Jařina Tomáš

Hotovo

Úklid chaty před zahájením zimní sezony

Brigádu členek  svolá : Blinka Vlastimil Nutno cca 8-10 členek

Hotovo

Spodní chata

Oprava jižní stěny a zakrytí otvoru pro možný vnik zvěře

Petrovič Radek, Závorka Zdenek

Hotovo

Vlek

mazání a uložení závěsů na Radhošti

Poruba Zdenek,Blinka vl.st.,Závorka Jan, Sezima Tomáš

 

Hotovo

Odvoz závěsů a zábran na Radhošť k opravě a po jejich opravě

 

Vojkůvka Petr,Ondruch Lukáš

do 30.6.2017

po opravě: 30.9.2017

Oprava 3 ks závěsů ( na Bečvě)

Poruba Zdenek,Čampa R.,Závorka Jan, Sezima Tomáš

Nesplněno

Promazání a výměna kladek

Parma M.,Solanský M.

Hotovo

Montáž střechy na točně, očíslování sloupů,příprava, příprava vleku na zimní provoz, elektro a strojní revize

Adamec Dan, Paulus Dan, Blinka Tomáš

Hotovo

Ořez větví stromů v trase vleku

Janča Petr

Hotovo

Splněno

Nesplněno

Rozsah prací a materiálové zajištění upřesní předseda LK Vl. Blinka . tel. 720 063 400