O rozvoj lyžování na Dolní Bečvě v předválečných a poválečných letech se zasloužili:

 

Vojkůvka Jaroslav (Jaryn)

Lanča Adolf

Vachůn Bohuš

Kubiš Bedřich

Skalík Josef ( Kafi)

Maléř Bokumír

Pavlíček František

Švihel Miroslav

Solanský Ludvík

Hlucháň Adolf

Maléř Bohuš od Jurčů

Adámek Antonín

Žitník Josef

Žitník Ludvík

Pařenica Vladimír

Vašek Oldřich

Kučera František

Maléř Bedřich

Juříček od Tabulí

Růčka Miloš

Žitník Alois

Kulišťák Mirek

Holčák František

Žitník Rostislav

Vojkůvka Rudolf – starosta

Hrstka Stanislav

Maléř Rudolf

Adámek Josef

Blinka Alois

Blinková Jenka

Kulišťák František, truhlář – výrobce lyží

Vojkůvková Božena

Blinka Jan

Závorková  (Hrstková) Božena

Jakšík Stanislav

Vojkůvková (Vachůnová) Božena

Vašek Antonín

Válková (Adámková) Vlasta

Linhart Radko

Procházková Libuše (dcera řed. Horní školy)

Orság Josef

Porubová Milka

Kubiš Oldřich

bratři Vachůnové, Antonín a Miloš (ševci) 

a řada dalších obětavých průkopníků bíle stopy na Dolní Bečvě

 

 

O zrod oddílu lyžování na Dolní Bečvě a jeho pokračovatele Lyžařský klub Radhošť, jejich činnost při budování lyžařské základny  i rozvoj závodní činnosti ve sjezdovém lyžování se zasloužili 

 

Kulišťák Miroslav Závorka Rudolf
Kulišťák Štěpán Diatka Jartoslav
Blinka Alois Konvička Zdeněk
Žitník Rostislav sr. Malík Pavel
Linhart Radko Krhůtek Miloš
Adámek Antonín Hrstka Jiří
Maléř Zdenek Závorka Zdeněk
Adámek Josef Tvarůžek Stanislav 
Kopřiva František Roman Svatopluk
Hrstka Stanislav Paprskářová Dana
Hrstka Jan Vala Stanislav 
Hrstka Stanislav Vala Jiří
Hrstková Božena Vašut Jan  
Kuběna Karel  Kretek Josef
Vojkůvka Jan  Ondřej Pavel
Pařenica Oldřich Vala Milan
Divín Stanislav  Roman Jaroslav
Trabura Miroslav Paulusová Jana
Poruba Jan Kulišťáková Eva (Petrovičová)
Adamec Miroslav Tvarůžek Josef
Vašek Oldřich Maléř Josef, předseda MNV
Maléřová Alena Polášek Miroslav
Vojkůvka Miloš Linhartová Lidka
Růčka Miloš Linhartová Chrástecká)Růžena
Růčka ( Synek) Ostřanský Rosťa
Blinka Milan Hajda Stanislav
Paprskář Jaroslav Štůrala Josef
Paprskář Jan Ivan Solanský
Pařenica Zdenek Boháč Jaromír
Bolcek Milan Chrástecký Zdeněk st.
Divín Rudolf  Hrstka Ivan
Vašková Zdenka Žitník Rostislav jr.
Divínová Jana Vojkůvková-Pernická Ilona
Švihel Miroslav Juříček Jan
Fojtík Jiří Juříčková Ludmila 
Kulišťák Mirek (havíř) Vojkůvka Vladimír
Kulišťák Zdeněk Blinka Vlastimil
Vavřín Rostislav Petrovič Radek
Vavřínová Lída Blinková Alena
Vašek Jan Hrstková Lucie
Paulus Oldřich Hrstková Simona
Růčka Jozef Chrástecký Zdenek ml.
Blinka Jaroslav Chrástecká Radka  
Paprskářová Jindřiška Vašková Růžena
Maléř Karel  

 

a řada dalších obětavých vyznavačů lyžování.