Výborová schůze 2/2016

07.02.2016 20:07

Zápis 2/2016

Místo konání: Dolní Bečva restaurace U Maléřů

Doba konání: 2.2.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel:     předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:          2.2.2016

Zapsal:          Michaela Vavřínová

Účastníci:      Vlastimil Blinka st., Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina,Tomáš Blinka, Jitka Závorková, Michaela Vavřínová,  Ivan Hrstka

                       

Program jednání

1.        Úkoly z výborové schůze 1/2016

2.       Provoz vleku na Radhošti

3.       Tržby za leden

4.       Prodloužení nájmu na pozemek pod tenisovým kurtem

5.       Dotace OÚ, nové podmínky

6.       Členská základna

7.       Různé

 

 

 

 

1.    Úkoly z Výborové schůze 1/2016                   

            Úkoly 18. Valné hromady jsou plněny průběžně. Zprávou k založení nového účtu podali J.Závorková a Vl.Blinka sr. (bod 2. lednové schůze) Původně zamýšlený účet u ČSOB byl po jednání v ČSOB  odmítnut (poplatky by byly stejné jako u České spořitelny). Byl nám doporučen účet u Poštovní spořitelny, která poskytuje pro neziskové organizace účet zdarma, včetně Internetbankingu a poplatky za účetní operace jsou výrazně nižší. Komunikace s poštou bude jednodušší i z důvodu realizace plateb i výběrů na poště na Dolní Bečvě. Proběhla dvě jednání s Poštovní spořitelnou, kde byly předány potřebné podklady. Ve čtvrtek 4.2.2016 budou podepsány požadované dokumenty statutárním zástupcem a pokladníkem LK.

Předpoklad přidělení čísla účtu , bankovní karty atd je cca do 15.2. Převod z účtu Čs. Spořitelny a zrušení účtu do 26.2.2016         

Bod.4 Vyb. Schůze 1/2016  - smlouva s panem Trčkou k úpravě svahu na Radhošti . S předběžným návrhem na písemnou dohodu vyslovil p. Trčka souhlas. Pro časové zaneprázdnění p.Trčky i předsedy LK bude písemný návrh projednán do konce  února 2016.

Plnění ostatních úkolů  Výb.schůze 1/2016 je v níže uvedených bodech programu.      

2.       Provoz vleku na Radhošti

                Během provozu  vleku TLV12  byla zjištěna závada na tlumení  horní poháněcí stanice. Závada se projevuje při zesílení větru. Opravu zajistí Tomáš Blinka s Danem Adamcem v nejbližší možné době.

Radek Vojkůvka – Starša a Petra Juřičková upozornili na silné špinění oděvu z teleskopů při jízdě na vleku. Při diskuzi vyplynulo, že se závěsy po mazání prakticky nečistí .  Byl navržen následující postup:

a)      V prvé řadě bude dovezen na Radhošť technický benzín a hadry  , kterými se závěsy očisti T.Blinka , D. Adamec + dobrovolníci

b)      D.Paulus, D.Adamec  a T. Blinka odzkoušejí technologie k zabránění pronikání mazacího oleje ze spodní části teleskopu

c)       Používaní  návlečných kraťasů  -  poslední  varianta,  lehké kraťasy, které by si lyžaři oblékali se zdála výboru jako neprofesionální.

 

3.      Tržby za leden

               Pokladník p. J.Závorková podala zprávu o tržbách za leden. Tržba z vleku činila  31 100Kč.

Výdaje 15 500Kč (nájem lesy ČR 6 681Kč, záloha elektro  5 140Kč). Vzhledem k tomu, že provoz musel být k dnešnímu dni na Radhošti pro nedostatek sněhu ukončen, je situace velmi špatná.       

4.      Prodloužení nájmu na pozemek pod tenisovým kurtem    

               Nový výbor dostal k dispozici nájemní smlouvu na pozemek pod tenisovým kurtem. Nájemní smlouva končí letošním rokem. Je nutné předložit k projednání návrh na prodloužení nájmu. Dle informace starosty OÚ  je pozemek rezervou OÚ.  Starosta předsedovi LK doporučil podat žádost o pronájem v předstihu.

Do března bude vyhotoven návrh k prodloužení a předložen  OÚ.  O – Vl.Blinka

5.      Dotace OÚ, nové podmínky

               Dotace od OÚ se řídí od Nového roku novými pravidly. Tyto dotace musí být využity na konkrétní potřeby klubu. V případě čerpání na jiné než definované účely budou muset být finanční prostředky vráceny.   

Žádost o dotace musí být na OÚ předložena do 15.2.2016 – zajistí Vl.Blinka sr. Výbor vzhledem ke slabé zimě rozhodl strukturovat žádost o dotaci  ve výši 65.000,-  následovně:                        

a)      45 000Kč – závodní činnost (startovné, vleky, ubytování)

b)      20 000Kč – elektřina (provoz vleku TLV12 a obslužná stanice

6.       Členská základna

                Celkový počet členů je 100, z toho jsou 4 děti. Z 96 členů, je předpoklad schválení cca 15 čestných členů. Přidružené členství bylo nabídnuto 14 přespolním - z toho přidružené členství přijali zatím 3 členové . Po založení nového účtu budou všichni členové (vyjma čestných) osloveni ke splnění své povinnosti, o zaplacení příspěvku.  Zaplatit bude možno převodem na účet, nebo osobně částku donést na OÚ paní Janě Vavřínové. Termín splatnosti bude vyhlášen na webu www.lkradhost.cz

7.       Různé

 

a) Byla projednána žádost člena LK Radhošť z.s. p.Martina Navaříka - ředitele Střediska volného času v Rožnově p.R. o spolupráci. Výbor se spoluprací souhlasí. Jako protislužbu bude p.M Navařík  osloven a požádán o spolupráci při pořádání závodů na horských kolech.

b) Na webových  stránkách výbor doporučil  doplnění historie závodníků v průběhu let. Členové LK zatím nepřispěli ani jedním námětem nebo fotografii k rozšíření našeho webu i fotogalerie.

c) Dne 14.3.2016 bude uspořádán lyžařský zájezd do Spálené doliny v Roháčích - pro členy LK zdarma,   pro nečleny LK 100Kč. Pro nelyžaře, nebo doprovod lyžařů bude autobus pokračovat do  Aquaparku Oravica. Termín přihlášek pro členy LK je do 27.2.,. Po tomto termínu budou volná místa nabídnuta nečlenům LK

Zajišťuje M. Vavřínová

d) Výbor rozhodl o konání Přeboru jednoty v termínu 27.2.2016 v dětských, mužský i ženských kategoriích včetně seniorů a seniorek. V případě nepříznivých sněhových podmínek bude výbor  hledat jiný termín. Pohár pro přeborníka jednoty zajistí  I.Hrstka a D. Paulus, za uspořádání odpovídají všichni členové výboru LK

e) Dne 16.4.2016 bude ve spolupráci s O.Paulusem  uspořádáno Posezení  u cimbálu s Čechovci. Akce proběhne v restauraci U Maléřů. Organizační zajištění bude  řešit dubnová výborová schůze 

P. T.Jařina tlumočil požadavek  manželů Martyčákových  o zprovoznění televize na chatě , včetně možnosti její výměny za novou. Televize přestala fungovat  z důvodu nefunkčnosti septoboxu Výbor schválil nákup nového . Nová televize  bude řešena spolu s kompletní  rekonstrukcí  obývacího pokoje.

Výbor rovněž schválil nákup sušáku na prádlo, který by měl pomoci řešit sušení oblečení , především  dětem. Nákup septoboxu, sušáku  a zprovoznění televize zajistí Tomáš Jařina.

f) Výbor LK schválil nákup antuky pro tenisový kurt. Zajistí – T. Ostřanský v součinnosti s D.Paulusem

g) Výbor projednal   využívání  odkládacích skříněk v obývacím pokoji i v první ložnici na chatě. Jednoznačně zastává názor nároku na skříňku především u aktivních členů. Výbor  rovněž   konstatoval,  že současný stav uživatelů je nepřehledný a schválil následující :

-  všem členům bude zaslán  email s přiloženým schématem očíslovaných skříněk se žádostí identifikace své skříňky .  Tuto identifikaci sdělí M.Vavřínové

- doba pro identifikaci skříněk bude trvat do 31.3.2016

- pokud do této doby se k některé skříňce nepřihlásí její  uživatel  ,  bude u skříňky  v průběhu dubna odvrtán zámek a obsah skřínky  zlikvidován.

- Poté bude skříňka poskytnuta novému uživateli.

Schéma skříněk bude zveřejněno i na našem webu.

h) Proběhla další diskuze nad návrhem stavebních úprav chaty na Radhošti. V období do května letošního roku by měl být schválen  Plán oprav a rekonstrukcí a jejich priority.            

Další výborová schůze proběhne 2.3.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.