Výborová schůze 02/2019

29.03.2019 10:25

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 6.2.2019 od 18:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            6.2.2019

Zapsal:            Vlastimil Blinka st.

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus, Blinka Tomáš , Jitka Závorková  

Omluven:        Miki Parma  

                                         

Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů
 2. Hospodaření LK za rok 2018
 3. Příprava lyžařského zájezdu do Polska
 4. Organizační zajištění přeboru LK
 5. Různé

        

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda LK konstatoval, že všechny úkoly minulé schůze byly splněny. Členové LK na brigádách ve dnech 3.-6. ledna 2019 dokončili veškeré instalace skříní i nové kuchyně, včetně náročného dovozu materiálu. ( skutr+ sáně). Rovněž na vleku byly připraveny ochranné plůtky, ochranné matrace apod. tak, že 7.1. může být zahájen provoz. Je nutné vyzvednout nasazení Standy Prose, který spolu s Tomem Jařinou zvládli montáže skříněk i kuchyně. A chatu spolu s dalšími připravili k provozu

 

 1. Hospodaření LK za rok 2018

 

Pokladník se z jednání VV omluvil ( je dnes mimo obec). Uzávěrka hospodaření za rok 2018 byla k 31.1.2019 zpracována. Pokladník zajistí do 10.2. její podání Finančnímu úřadu. Hospodaření LK za rok 2018 bude projednáno na březnové schůzi VV a následně bude předložena březnové Valné hromadě LK.

 

 1.  Příprava lyžařského zájezdu do Polska

 

Jitka závorková seznámila VV se stavem přípravy zájezdu. K dnešnímu dni je zájezd plně obsazen, připraveni jsou 4 náhradníci. Autobus je rovněž zajištěn. Vše mimo počasí je tedy zařízeno. 

 

 1. Organizační zajištění Přeboru LK

 

VV potvrdil rozhodnutí organizačního výboru Přeboru LK o posunutí termínu závodu na 23.únor 2019. Veškeré organizační opatření i propozice závodů zůstávají se změněným termínem v platnosti. Informaci o změně termínu již v předstihu předal členům předseda emailem a změna byla uvedena i na webu LK.

 

 1. Různé

 

 • VV projednal provozní stav vleku, zajištění služeb i vývoj tržeb za měsíc provozu.

Konstatoval, že stav technologie vleku je dobrý, mimo úniku mazadla teleskopických tyčí při teplotách nad nulou. Při ní dochází ke vniku vodní emulze, která proniká až na talířky, na kterých sedí uživatelé vleku. K částečnému zabránění špinění objedná Vl.Blinka k výměně gumové násady – prasklé budou vyměněny. Celá koncepce údržby a vyřešení tohoto problému bude projednáno v pozdních jarních měsících. VV dále vyjádřil uspokojení nad přístupem členů k zajištění služeb. Vzhledem k výborným klimatickým podmínkám je očekáván i příznivý vývoj tržeb na vleku.

 • Předseda LK informoval o jednání na OÚ Prostřední Bečva a zajištění možnosti parkování zdarma pro službu na vleku. Jedná se o parkování vždy pro jedno auto a bude využíváno službami, které na službu denně dojíždějí. Předseda předal povolení k parkování členům, kteří mají povolení k vjezdu na Radhošť. Tito jej budou na vyžádání poskytovat určeným službám.
 • VV projednal rozsah a zajištění nového vybavení chaty i dalších úprav chaty. Jednohlasně se dohodl na dokončení interiéru obývacího pokoje, kuchyně, rozložených obkladů v chodbě a lyžárně, a dále na venkovním obkladu s tepelnou izolaci  západní strany chaty – valašský srub. Předsedovi ukládá zajistit nákup stejného typu sedaček do obývacího pokoje a provést  odhad finančních prostředků na splnění těchto cílů. Definitivní rozhodnutí  realizaci navržených úprav a nákupů bude po vyhodnocení celkových tržeb na vleku formou rozpočtové změny č.1 na květnové schůzi VV.  Schválený rozsah zajištění nového vybavení chaty i rozsah případných oprav a rekonstrukcí 2019 je přílohou č.1
 • Organizační zajištění 22.VH bude projednáno na schůzi VV v březnu.
 • VV projednal žádost p. Jaromíra Vojkůvky o přeřazení do přidruženého členství. VV vzal na vědomí jeho důvody, tj časová zaneprázdněnost i pobyt mimo Dolní Bečvu, a jeho přeřazení jednohlasně schválil. Uložil předsedovi provést změnu v evidenci členské základny.
 • Předseda seznámil VV s vyhlášením dotačního programu Zlínského kraje K rozvoji sportu v obcích do 2000 obyvatel. Vzhledem k nutnosti obnovy sportovního materiálu (především slalomových tyčí) VV pověřil předsedu k sepsání žádosti o dotaci a jejímu zaslání na Zlínský kraj. Předmětem žádosti o dotaci bude nákup celkem 60 ks závodních slalomových tyčí SPM pro trénink a závodní činnost především mladých členů LK. Nákup zajistí Vl.Blinka, tyče do správy převezme D.Paulus st.
 • VV schválil poskytnutí ceny pro tombolu FC Dolní Bečva na jeho tradičním plese. Cena je pergamentka na 10 hodin hry zdarma na kurtu LK.
 • VV projednal žádost p. Bartoně o účast na Přeboru LK. VV konstatoval, že nikomu nebrání účasti na této akci. Pokud veřejnost sleduje dění v našem klubu na našich webových stránkách, nemá VV námitek proti jejich účasti.
 • Pojištění závodníků přebírá od 1.2. Všeobecná zdravotní pojišťovna (informace ČUS)
 • Materiál na výrobu kuchyně, který poskytl Dan Paulus st.  bude přepočten na brig.hodiny pro rok 2019 v poměru 100,- Kč materiálu + 1 brig. hodina,

 

     Další schůze VV proběhne   6.3.2019 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

     Dolní Bečva dne 6.2.2019

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

                                 Mikuláš Parma vr..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s