Výborová schůze 01/2019

29.03.2019 10:13

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, restaurace u Maléřů

Doba konání: 2.1.2019 od 18:00 hod

 

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            2.1.2018

Zapsal:                        Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus, Miki Parma, Jitka Závorková , Blinka Tomáš 

 

 

 

Program jednání

 

  1. Kontrola  plnění  úkolů

    2.   Zajištění provozu  chaty a vleku  – Radhošť

           3.   Různé

        

  1. Kontrola plnění úkolů

 

- nasazení závěsů a  školení vlekařů bylo splněno v termínu, splněn byl nákup koberce, gumy a jejich položení, rovněž byly na Radhošť dopraveny nové válendy

-byly připojeny a zprovozněny spodní akumulační kamna

- byly připraveny postele v přední ložnici

- nepodařilo se vyexpedovat na Radhošť vyrobenou kuchyň a provést její montáž a rovněž i montáž úložných skříněk

-

 

  1. Zajištění provozu chaty a vleku

 

VV jako hlavní bod schůze řešil zprovoznění chaty a vleku před zahájením sezony, která začíná v pondělí 7.1.2019. Vzhledem k tomu, že je nutné vyvézt na Radhošť všechny komponenty nové kuchyně, sestavit a zapojit ji, a dále sestavit úložné skříňky v obýváku. Vzhledem k vysoké sněhové pokrývce je nutno použít na přepravu sněžný skútr.

Přepravu kuchyně a všech potřebných komponentů zajistí T.Blinka, D.Paulus a Vl.Blinka jr.

Termín do 4.1.2019

Sestavení kuchyně na Radhošti zajistí T.Jařina a St. Pros – termín do 6.1.2019

Vzhledem k nutným pracím k přípravě vleku (plůtky, ochranné prvky na sloupech vleku, nástupiště, výstup a d. je nutné svolat na sobotu 5.1.2019 brigádu na Radhošti. Práce na vleku bude řídit D.Adamec. Pozvání na brigádu zajistí předseda LK.. Na brigádě se provedou veškeré práce k zajištění normálního provozu chaty (včetně zapojení rozvodu propan butanu).

 

  1.  Různé

 

  • VV projednal stav pokladny dle zprávy pokladníka LK. VV konstatoval, že se podařilo i při náročných rekonstrukcích udržet plánovanou a nezbytnou rezervu

Zpráva o celkovém hospodaření bude projednána po jejím zpracování v rámci  přípravy na 22.VH .

Zpráva pokladníka je přílohou č.1 tohoto zápisu

  • VV projednal a určil termíny akcí LK pro I.Q:

- Přebor v v obřím slalomu – termín 2.2. 2019, .Organizační zajištění je přílohou č.2 tohoto zápisu. Propozice připraví a všem členům rozešle Vl.Blinka st.

- Lyžařský zájezd – termín 4.3.2019, org. zajištění J.Závorková, poplatek za autobus, členové s odpracovanými více jak 20 hodinami bez poplatku, ostatní členové 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč

- 22. Valná hromada LK, termín29.3.2019 v 17.00 v sále u Maléřů, org. zajištění Vl.Blinka st., VV projedná podklady na schůzi VV 6.3.2019

  • VV stanovil termín pro výběr členských příspěvků za rok 2019 do 31.3.2019
  • Vl. Blinka informoval o zasedání zastupitelstva OÚ Dolní Bečva, které proběhlo v prosinci, a mimo jiné neschvaloval rámec výše dotací pro všechny spolky v obci. Vlastní jednání o výši dotace OÚ pro LK bude pokračovat na zasedání OÚ v červnu.
  • VV projednal žádost spolku z Brna o možnost pobytu cca 5 dní pro cca 10 lidí na chatě na Radhošti.. VV vědom si požadavků členů na pobyt v rekonstruovaném prostředí jejich žádost zamítl.

 

 

 

     Další schůze VV proběhne 6.2.2019 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

     Dolní Bečva dne 2.1.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s