Výborová schůze 06/2017

05.11.2017 10:04

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  6.6.2017 od 19:30hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            6.6..2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka, Miki Parma

                        Omluven   :    Jitka Závorková

                      

                        Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Zajištění Sběrného dvora                                                            

3.      Stavební úpravy chaty                                                                                                 

4.      Organizačnín zajištění brigád

5.      Různé

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

·         Brigády pro dokončení úprav  kurtu byly rozepsány. Splnil jen Sezima, ostatní členové na určený termín nereagovali.

·         Administrativní podmínky pro zahájení provozu kurtu včetně losoaného rozpisu služeb byly splněny.

·         Provedení změny ve spolkovém rejstříku se vrátilo k doplnění. Po doplnění požadovaných údajů bude ihned odesláno.

·         Akce malování křídou byla splněna za účasti cca 60 dětí Vzhledem k nevyjasněným podmínkám k naší možné přípravě Malování na Den dětí byla celá akce pořádána samostatně ve spolupráci se ZŠ a MŠ., a byly velmi úspěšná.

Předseda dále informoval o pobytu členu radioklubu na chatě, brigádě na zhotovení zábran,uskutečněné schůzi Matice Radhošťské v naší chatě na Radhošti..

 

2.      Zajištění Sběrného dvora   .

 

V tomto bodu byly stanoveny úkoly k organizačnímu zajištění celé akce. Varianta A počítá s dobrým počasím zajištěním akce vlastními silami, varianta B při nepříznivém počasí proběhne akce v restauraci u Maléřů v jejich režii.

Organizační zajištění této akce tvoří přílohu č,1 tohoto zápisu

 

3.       Stavební úpravy chaty

Předseda  LK informoval Výkonný výbor o schůzce na Radhošti za účasti členů výboru (M.Parma,D.Adamec, T.Blinka,Vl.Blinka), při které byly zaměřeny a upřesněny stavební  postupy i materiální zajištění jednotlivých úprav.

V diskuzi k tomuto bodu byly dále upřesňovány jednotlivé části rekonstrukce.í.

 

4.      Organizační zajištění brigád

        

V tomto bodu byly jednotlivé části rekonstrukce zvažovány k organizačnímu zabezpečení především brigád členů. Jednotlivé návrhy zpracuje předseda LK do Rozpisu brigád s termínem do příští schůze VV.

 

5.      Různé

·         Ke skříňce v podkroví se přihlásil I.Jurečka. Jelikož VV nemá možnost přidělení prostoru pro spací vaky, které v ní jsou uloženy, schválilo prozatímní výjimku pro použití této skříňky

·         Po komunikaci s ústředím SLČR byly získány podklady pro možnost upřesnění evidence našich členů v SLČR.

·         Pověřilo předsedu  LK objednat po obdržení dotace z OÚ objednat frekvenční měníč u Elektropohonů s.r.o. Frenštát p.R.

·         Schválilo přihlášku p.Ostřanského Tomáše mladšího za člena LK Radhošť z.s.

 

           Další výborová schůze proběhne 4.7.2017 v kavárně Alameda od 19:30 hod.

 

     Dolní Bečva dne 6.6.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr