Splatnost členského příspěvku

07.01.2019 10:33

Vážení členové LK, splatnost členského příspěvku je do termínu  31.3.2019.  Výkonný výbor  LK Radhošť z.s. na své schůzi 5.12.2018 stanovil výši členského příspěvku na rok 2019 pro řádné i přidružené členy na  150,- Kč .

Členský příspěvek lze uhradit u p. Jany Vavřínové na Obecním úřade Dolní Bečva  v úředních hodinách, pokladníkovi LK p. Janě Martyčákové  nebo bezhotovostním převodem  na běžný účet LK Radhošť  č. 273662376/0300

U tohoto způsobu platby nezapomeňte připojit ve zprávě pro LK jméno, případně adresu plátce.