Závodní činnost LO v sedmdesátých letech

11.01.2016 17:50

V průběhu zimy 1970 se uskutečnila řada závodů -  9. ročník Memoriálu H. Tošenovského, několik náborových závodů žactva ve sjezdových disciplinách i ve skoku, přebor žactva ZDŠ a přebor jednoty TJ Jiskra v obřím slalomu a ve skoku

Výsledky 9. ročníku Memoriálu Hynka Tošenovského
22. února 1970
Kategorie Jméno Klub Čas (vteřiny)
Dorostenky mladší:     1. Pitelová Jitka TJ Gottwaldov     62,6
                        2. Horáková Eliška VP Frýdek-Místek      64
                        3. Krajinová Veronika ČSA Karviná 80,8
       
Dorostenci mladší:      1. Krysa J. Baník Ostrava 62,2
                        2. Lacina Zdeněk TJ Gottwaldov     63,2
                        3. Vrážel Pavel Tj Rožnov p.R. 68,4
       
Dorostenky starší 1. Švihalová Jaroslava Tj Dolní Bečva 84,2
                        2. Paprskářová Dana Tj Dolní Bečva 88,2
                        3. Zubková Eva Tj Nový Jičín 117
       
Dorostenci starší:   1. Havrlant Jan Slávia PF Ostrava 58,8
                        2. Fiala Dušan TJ Gottwaldov 60,2
                        3. Kotala Baník Ostrava 60,5
       
Ženy:                           1.Mikeszová Alena ČSA Karviná 75,2
                        2. Zajícová Zdena VP Frýdek Místek 102,2
                        3. Němčíková Mil. VŽKG Ostrava 108,8
       
Muži:                           1.Trhlík Jaroslav Baník Ostrava 56,8
                        2. Mareček Petr Slávia VŠZ Brno 56,9
                        3. Pokluda Ladislav MEZ Frenštát 57
                        19. Závorka Rudolf Tj Dolní Bečva 74,2
  24. Hrstka Jiří Tj Dolní Bečva 88,4

 

Naši závodníci se zúčastnili šesti veřejných závodů.  Nejlepších výsledků dosáhly dorostenky Jarka Švihlová a Dana Paprskářová, které obsadily první a druhé místo v obřím slalomu Memoriálu H. Tošenovského. Na snímcích přebírají ceny od předsedy LO Jendy Poruby.

Družstvo mužů tvořili Vala Stanislav (dobrý závodník z Prostřední Bečvy, který se přihlásil do našeho LO), Konvička Zdeněk., Závorka Rudolf, Hrstka Jiří a Stanislav, Tvarůžek Stanislav a Roman Svatopluk. Vašek Oldřich – trenér 2. třídy - trénoval žáky.   Družstvo mužů bylo bez trenéra. Tonda Adámek dělal pouze cvičitele, školení trenérů nedokončil, protože druhá zimní část již mu nebyla refundovaná. Řadu jmenovaných můžete vidět na fotografiích. Na první je Vala, Vašek a Konvička, na další odleva Hrstka Stanislav, Adámek Tonda, Vašek Oldřich, Hrstka Jiří, Konvička Zdeněk, Roman Svaťa, Diatka Jaroslav, Závorka Rudolf, Vala Stanislav, Paulus Olda a v kleče Tvarůžek Standa. 

 

Brigádnické úsilí bylo opět vysoké. Celkem bylo odpracováno 1 391 hodin při úpravách sjezdových tratí, přípravě vatry na Radhošti a Černé hoře, ale nejvíce při stavbě chatky na Radhošti, jejím venkovním i vnitřním obložení dřevem a postavení kůlny. Při práci brigádníkům nikdy nechyběl humor, o čemž svědčí i záběr Tondy Adámka při nácviku skokanského stylu na komíně starého televizního vysílače.

Ke zlepšení  finanční situace LO výrazně přispěly příspěvky z provozu vleku na Radhošti. Jen za období od února do března a od listopadu do prosince  1970 činil příjem z vleku  4380 Kč. Oddíl, který se doposud pral o každou korunu,  měl teď k dispozici nějaké peníze, které mohl smysluplně využít; k proplacení cestovného svých závodníků, k nákupu lyžařského vybavení, případně k dalším stavebním pracím na chatě i lyžařských tratích.

V únoru roku 1971 se konal 10. ročník Memoriálu H. Tošenovského. Byl výjimečný množstvím sněhu. V sobotu při přípravě závodu byl v nižší části sjezdovky nedostatek sněhu a tak cíl byl stanoven na rovině pod padákem na Pokladě. K večeru pak začalo sněžit a do začátku závodu napadlo skoro 1 metr sněhu. Za takových podmínek se ukázala morální síla našich funkcionářů i závodníků, kteří dokázali za takových podmínek závod uskutečnit. Upravit i zkrácenou trať v takovém množství napadaného prašanu byl heroický výkon. Sněhová kalamita také ovlivnila počet účastníků závodu. Na start se s maximálním fyzickým vypětím (šlo se pěšky z Dolní Bečvy na Radhošť v hlubokém prašanu) dostavilo pouze 52 závodníků ze 140-ti přihlášených.

Největším překvapením závodu bylo absolutní vítězství teprve mladšího dorostence Zdeňka Laciny z TJ Gottwaldov, který si tak odnesl putovní pohár. Poprvé se nám ve výsledkových listinách objevuje jméno Ivana Hrstky, syna dlouholetého funkcionáře LO Jana Hrstky. Družstva žáků, dorostenců i mužů se zúčastnila několika veřejných závodů s průměrným umístěním. Uskutečnilo se několik žákovských závodů.

Během léta a podzimu se sjezdovka na Radhošti vysekala od maliníčí a odstranily se větve po těžbě buků, provedla se údržba vleku, chatka byla pokryta pozinkovaným plechem a rameno střechy od kaple prodlouženo až na zem.. Chatka byla zvenčí napuštěná fermeží a lakem tak, aby svým vzhledem pěkně zapadla do radhošťské přírody. Uvnitř chatky byl zhotoven stůl s lavičkami. Podkroví zatepleno polystyrenem a obloženo dřevem. Také komín byl obložen kamenem. Upravil se slalomový svahu v Pastvinách, kde byl vyřezán porost, odvezena část hromadiska kamení a tato plocha zatravněna. 

Výbor LO nebyl spokojen s dosahovanými výsledky našich závodníků při různých závodech. Příčinu viděl v nedostatečném tréninku, který jednak začínal až s příchodem zimy   a také nebyl kvalitně vedený, protože chyběli školení trenéři a cvičitelé. Proto začal pravidelně vysílat svoje schopné starší lyžaře do trenérských a cvičitelských kurzů pořádaných okresním svazem lyžařů. Do výboru byli zvoleni mladí „bafuňáři“, jako místopředseda Zdeněk Konvička, hospodář Oldřich Paulus a členové Stanislav Tvarůžek a Svaťa Roman.

Zima v  roce 1972 byla velmi skoupá na sníh. Uspořádal se jen 8. ročník Memoriálu M. Kulišťáka ve slalomu na Radhošti. Byl to zároveň okresní přebor za účasti 65 závodníků. Závod se jel na sjezdovce s cílem pod Pokladem. Dále se uskutečnily dva kontrolní žákovské závody.

Družstvo mužů tvořili Konvička Zdeněk, Hrstka Jiří, Tvarůžek Stanislav, Roman Svaťa a dále Kretek Josef, který přestoupil z Dukly Valašské Meziříčí. Za ženy závodily Paprskářová Dana a Linhartová Lidka. Za starší dorost závodili Ivan Hrstka, Stanislav Hajda,  Jan Adamec. V mladším dorostu nás reprezentovali Ivan Solanský, Pavel Hajda, Zdeněk Šimurda, Antonín  Adámek mladší a Alois Blinka mladší. Ve starších dorostenkách závodila Linhartová Růžena. Závodníky tréno-vali Olin Vašek (trenér II. třídy), Konvička Zdeněk (III. třída) a Paprskář Jan (III. třída). 

Nejlepšího výsledku dosáhl dorostenec Ivan Hrstka, který při celostátních přeborech SHM v oboru potravinářském na Pustevnách byl druhý ve slalomu a čtvrtý v obřím slalomu.

Během léta a podzimu se uskutečnila běžná údržba vleku na Radhošti a úprava a vyčištění sjezdovky po těžbě dřeva kolem ní v celé délce 1800 m. Na základě dobrých zkušeností s vlekem na Radhošti se přistoupilo k postavení nového vleku v Pastvinách. Opět se jednalo o svépomocnou výstavbu, některé nezbytné finanční výdaje byly hrazeny z výtěžku provozu vleku na Radhošti. Stavební materiál (štěrk, cement) zajistil MNV Dolní Bečva. Místní JZD umožnilo ve svých dílnách zhotovit celé zařízení vleku. Hlavní dřinu při ruční dopravě materiálu k betonování napínací stanice, nosných konzol i základů strojovny museli odvést brigádníci. Na výstavbě vleku se podílelo celkem 35 lyžařů, kteří odpracovali 899 hodin zdarma. Za dosavadní úspěšnou činnost získal LO titul „Vzorný oddíl ČSTV III. stupně“. O tom, že v oddíle vládlo skutečné přátelství svědčí i fakt, že 10 členů LO darovalo krev na léčení našeho kamaráda a závodníka Standy Valy, který byl těžce zraněn  při  autonehodě.

 

Také v  roce 1973 byla zima málo štědrá na sníh v nižších polohách. Hlavním závodem byl 11. ročník Memoriálu H. Tošenovského na radhošťské sjezdovce. Tento závod se po všech stránkách vydařil, jak počtem závodníků, tak  úpravou tratě i průběhem závodu. Závod se jel zároveň jako okresní přebor. 

Na závěr sezóny byl uspořádán závod o přeborníka TJ ve slalomu. Zvítězil Josef Kretek.  

Hlavní letní i podzimní pracovní aktivita byla opět zaměřena na úpravu sjezdovky na Radhošti. U startu byla rozšířena sjezdovka, u  vleku zakopán 300 metrový ovládací  kabel      a pro zvýšení bezpečnosti jízdy byly na sloupy umístěny vypínací tlačítka. Nejvíce práce bylo na slalomovému svahu v Pastvinách. Tam se pracovalo na přívodu elektrické energie, elektroinstalaci, další likvidaci hromadiska kamení a na zatravnění svahu. Otevření nového vleku se mělo uskutečnit koncem prosince. Avšak týden před Vánocemi přišla obleva, sníh zmizel   a po celou zimu se v v nižších polohách neudržel.

Částečně se zlepšila trenérská a cvičitelská činnost. Olin Vašek a Jenda Paprskář měli na starosti děti z Podhor , ze středu obce a dolní školy. Ruda Divín se staral o děti z Horního Rozpitého a horní školy. Měl dvě družstva žáků a žaček a ti pod jeho vedením pilně trénovali.

V  roce 1974 byly nejhorší sněhové podmínky. V celém okrese a v okolí se nejel ani jeden veřejný závod. Trenéři a cvičitelé připravovali svá družstva „nasucho“. Trenéry byli Olin Vašek, Jan Paprskář, Zdeněk Konvička a Josef Kretek.  Lidka Linhartová, Ruda Divín    a Svaťa Roman absolvovali cvičitelský kurs na Kohútce a úspěšně vykonali zkoušky. Funkci vedoucího a trenéra mužů přijal Jan Paprskář. Tréninky byly možné jen na Radhošti. Muži v prosinci týden trénovali na Chopku, ale neměli kde svou formu prokázat.  Družstvo bylo přihlášeno v  krajské sjezdové divizi a byli v něm Linhartová Růža, Paprskářová Dana, Konvička Zdeněk, Kretek Josef, Kretek Mirek, Roman Svaťa, Hrstka Jiří a Hrstka Ivan. Účast na jednom závodě stála cca 1000 Kč. 

Špatné sněhové podmínky dovolily uskutečnit jen dva kontrolní závody žactva na Radhošti a přebor TJ Jiskra ve všech kategoriích. V mužích a dorostencích zvítězil Němec Antonín, druhé místo obsadil Paprskář Jan a třetí byl Konvička Zdeněk. Z mladších žáků byl nejlepší Vavřín Mirek, na druhém místě Bicko Ladislav a třetí Růčka Stanislav. V kategorii nejmladších žáků vyhrál Paprskář Jarek , druhý skončil Růčka Jiří.

Výbor lyžařského oddílu TJ Jiskra byl rozšířen o trenéry a cvičitele a pracoval v tomto složení:

 • Předseda :                    Poruba Jan                               
 • Místopředseda :            Konvička Zdeněk                   
 • Jednatel :                     Paprskář Jaroslav      
 • Pokladník :                   Hrstka Jan                              
 • Hospodář :                    Paulus Oldřich                        
 • Tisk-propagace:             Vašková Zdenka                     
 • Spojovací technik :        Roman Svatopluk
 • Člen :                           Hrstková Božena
 • Revize :                        Adámek Antonín
 • Revize :                        Růčka Michal
 • Vedoucí závodníků :      Vala Stanislav
 • Trenér :                        Vašek Oldřich
 • Trenér :                        Paprskář Jan
 • Cvičitel :                      Divín Rudolf

V letním období pokračovaly práce na údržbě všech lyžařských tratí. Na radhošťském vleku se vyměnily nosné kladky z důvodu lepších podmínek provozu vleku pro žáky, kteří pro svou malou hmotnost byli při projíždění nosných konzol vypínání z lana. V chatě se vybavilo podkroví pro přenocování 5-6 lidí.

Je nutné zdůraznit, že členové LO se nevěnovali jen práci na svých objektech, ale velmi aktivně se zapojovali i do brigádnické činnosti v obci v rámci tehdejších „Akcí Z“ (výstavba zdravotního střediska, školy, budování komunikací, mostů, místního rozhlasu atd.). Když pracovníci MNV potřebovali nutně zajistit nějakou práci, vždy se obrátili na lyžaře s vědomím, že ti neodmítnou a práci  ve stanovené době a v dobré kvalitě odvedou. Každoročně lyžaři odpracovali minimálně 300 brigádnických hodin v prospěch obce. Lyžaři také aktivně pracovali v obecních správních orgánech. V Radě MNV vždy bylo kolem pěti členů LO.

Náš LO měl také zastoupení ve vyšších organizacích. Mirek Kulišťák dlouhou dobu pracoval jako předseda okresního svazu lyžování, v tomto svazu více jak 10 let pracoval i Miloš Růčka. Mirek Kulišťák a Radko Linhart vlastnili průkazy rozhodčích a byli delegování na řadu závodů celostátního i mezinárodního charakteru. V  okrsku Horské služby Radhošť byl Tonda Adámek a další 3 členové z našeho LO ( Rostislav Vavřín, Jan Paprskář    a Svaťa Roman).

Významnou pomocí při výchově lyžařské mládeže byl vznik sportovních tříd při II. stupni škol v Rožnově p.R. v polovině sedm-desátých let. Do těchto tříd, zaměřených na běžecké discipliny a sdružený závod,  chodili také dolnobečvanští žáci (Jana Divínová, Libor Vašek, Radek Divín, Renata Vojkůvková, Stanislav Žitník, Milan Bolcek, Jan Martyčák  a další ). Někteří z nich se pak intenzivně zapojili do závodní činnosti v našem lyžařském oddílu.

V zimě roku 1975 nebylo mnoho závodů. Další ročník Memoriálu Hynka Tošenovského se neorganizoval,  na Radhošti se konal  kontrolní závod žáků a na  konec zimy závod o přeborníka TJ. Družstvo dospělých startovalo v krajské sjezdové divizi a žactvo v závodech „O Beskydský pohár“. Koncem zimy se uskutečnil přebor TJ ve slalomu. Zvítězil Rudolf Závorka.

Sjezdovka z Radhoště nebyla  využívána v tom rozměru, jak byla původně postavena. Z lesního půdního fondu bylo ve prospěch ČSTV vyňato přes 30 000 m2. Přes most pod velikým padákem se jezdilo jenom rok a most potom spadl, takže se vlastně využívala jen část sjezdovky. Ředitel lesního závodu Rožnov Ing. Pešek navrhl její zrušení  a  zalesnění.  To by pro dolnobečvanské lyžování byla obrovská ztráta. Proto výbor LO rozhodl o dokončení sjezdovky  a podání žádosti na prodloužení nájemní smlouvy. Sjezdovka měla být upravena tak, že se veliký padák vypustí a trať se posune k severu. Bylo také nutné před potokem přemostit suchou ráztoku   a vybudovat prostor cíle, kde by bylo možné bezpečně zastavit. Při vytěžení dřeva i stavebních úpravách poskytli velkou pomoc lesní Oldřich Mrňka, MNV Dolní Bečva (zajistil 18 betonových skruží včetně dovozu)  a předseda JZD Bohuš Ondrůšek (dal k dispozici na 4 dny buldozer, který dělal terénní úpravy) a to všechno zdarma. Při uvedených pracích na úpravě sjezdovky lyžaři odpracovali celkem 860 hodin . 

Na následujících fotografiích se podívejte na brigádníky v Krbovém lese při přestávce  na jedné z mnoha brigád. Odleva jsou Zdeněk Konvička, Tonda Adámek, Milan Vala, Jarda Paprskář, Rosťa Vavřín, Jenda Hrstka, Rosťa Žitník ml., Josef Kretek,  Standa Hrstka a Jenda Poruba.. 

Další, tentokrát již 12. ročník memoriálu H. Tošenovského, se uskutečnil v roce 1976. Jel se jen ve dvou kategoriích dospělých. V ženách  startovaly jen tři závodnice, dojely dvě.  Ze 31 mužů závod dokončilo 27, mezi nimi bohužel chyběli naši nejlepší závodníci Hrstka Ivan  a Vala Milan.. 

Od roku 1969 byly evidovány brigádnické hodiny pro lyžařský oddíl. Počítaly se jen odpracované hodiny, bez cesty třeba na Radhošť. Zvláště v letech 1969 a 1970, kdy se stavěla lyžařská chata, vlek a upravovala sjezdovka Pod kaplí, někteří členové LO neznali sobotu ani neděli a dokonce i ve všední dny první cesta ze zaměstnání směřovala na Radhošť. Jednotliví členové odpracovali následující počty hodin :

                     
P.č.      Příjmení a jméno 69 70 71 72 73 74 75 76 Celkem
                     
1 Poruba Jan 246 168 108 156 94 74 93 97 1056
2 Hrstka Jan 224 221 61 89 70 79 60 78 902
3 Paprskář Jaroslav 114 96 58 56 60 45 43 42 514
4 Diatka Jaroslav 161 62 45 38 64 22 45 47 504
5 Adámek Antonín 166 98 53 10 22 48 40 51 488
6 Roman Svatopluk 81 42 47 39 73 20 56 56 414
7 Růčka Miloš 90 65 23 66 30 19 26 20 339
8 Hrstka Stanislav 112 100 3 33   4 10 20 282
9 Vašek Oldřich 64 38 11 35 20 32 40 29 269
10 Konvička Zdeněk 44 78 25 33 37 11 20 20 268
11 Paprskář Jan 44 8 12 18 62 23 21 37 225
12 Štůrala Josef     97 7 7 15 40 40 208
13 Tvarůžek Stanislav 127 29 18 31         205
14 Hrstka Jiří 112 80   10         202
15 Paulus Oldřich   74 32 20 27 30     183
16 Divín Rudolf 8     44 4 40 20 30 146
17 Pařenica Zdeněk 18 29 11 6 20 8 24 16 142
18 Vala Stanislav   35 32   5   24 24 120
19 Závorka Rudolf 38 67 3 3 5       116
20 Polášek Miroslav   42 17 15 10   10 10 116
21 Hajda Stanislav     6 15 8   36 33 98
22 Adámek Josef         15   42 46 97
23 Hrstková Božena 20 22 20     32     94
24 Adamec Miroslav 78 4           8 90
25 Vavřín Rostislav           8 36 46 90
26 Ondřej Pavel   21 16 45         82
27 Žitník Rostislav     5 6 15   32 8 66
28 Vojkůvka Vladimír       10 10 10 12 18 60
29 Vala Milan           8 20 30 58
30 Roman Jaroslav     42 14         56
31 Paprskářová Dana 34 4 11           49
32 Kretek Josef       10 10 18   10 48
33 Solanský Ivan       11   18 18   47
34 Linhartová Lidka 3 4 36   2       45
35 Hrstka Ivan     8 2 11   10 10 41
36 Paulusová Jana     31   8       39
37 Roman Jan 38               38
38 Tvarůžek Josef 7 11 2   18       38
39 Adámek Antonín ml.         25     10 35
40 Závorka Zdeněk 15     10 5       30

Seznam obsahuje ty brigádníky, kteří odpracovali více jak 30 hodin. Těch, kteří měli hodin méně a kteří také pomohli , bylo ještě více.

 

V  roce 1977 byly celkem dobré sněhové podmínky, a proto bylo také na svazích Radhoště a dalších beskydských hor nebývalé rušno. Oddíl uspořádal již 13.ročník Memoriálu H. Tošenovského, který se jel jako přebor okresu Vsetín. Ženské kategorie jely jedno kolo, mužské dvě. Na tomto závodě dosáhli naši závodníci zatím nejlepších výsledků. Fotografie z tohoto závodu potvrzuje dobré sněhové podmínky. Je zajímavá i tím, že na ní je vidět, jak vypadal a kde přesně stál starý televizní vysílač.

Družstvo dospělých ve složení Kulišťáková Eva, Hrstka Ivan, Žitník Rosťa, Roman Svaťa, Hajda Josef a Kretek Josef startovalo v krajské sjezdové divizi  na pěti závodech a obsadilo 9. místo z 12 družstev. Družstvo ztratilo body neúčastí na jednom závodě (pořádala jej TJ Kovohutě Břidličná na Pradědu) a také tím, že v družstvu chyběla další žena (minimálně musely být v družstvu dvě).

Družstvo žáků startovalo v závodech „O beskydský pohár“v následujícím složení: Solanský Jiří, Adámek Jiří, Paprskář Jaromír, Blinka Josef, Blinka Lubomír a Adámková Zdenka. Pro tyto žáky LO zakoupil 4 páry kvalitních lyží. V prvních startech se našim závodníkům nedařilo, ale postupně získávali zkušenosti a výsledky byly lepší. Po celkovém vyhodnocení po pěti závodech byl z našich nejlepší mladší žák Solanský Jiří na 20. místě (ze 40 závodníků). V kategorii mladších dorostenců sou-těžilo 42 závodníků. Náš Vavřín Mirek skončil na 22. a Vašek Dalibor na  32 místě. Družstvo trénoval Ruda Divín, pomáhal mu Oldřich Vašek. Ten taky organizoval kontrolní závody žáků na Blinkovém kopci, odkud je další snímek.

Začalo být již tradicí, že na závěr sezóny se na Radhošti jel závod  o přeborníka TJ. V tomto roce v něm zvítězil Ivan Hrstka.

Výborná práce funkcionářů, závodníků i ostatních členů LO neušla pozornosti funkcionářů vyšších stupňů lyžařského svazu. LO získává titul „Vzorný lyžařský oddíl II. stupně“.

            Družný kolektiv lyžařů se utužoval při trénincích, závodech, při desítkách zimních      a hlavně letních brigád, ale i při dalších akcích jako na příklad při rekreačním zájezdu do Zakopaného, Slovenského ráje a Vysokých Tater v srpnu 1977. Nádherné počasí umocňovalo příjemné zážitky z  krásné slovenské přírody. Po celý čas vládla pohoda, legrace, nikdo se nenudil. A že to byl zájezd sportovců, nemohl v něm chybět sportovní výkon v podání výstupu na Teryho chatu ve Vysokých Tatrách a čtyřhodinové náročné túry po Slovenském ráji . Ten největší výkon předvedla paní Zdenka Kantorová, která celý výstup na Teryho chatu i sestup absolvovala ve vycházkových botách „nazouvácích“. 

Rok 1978 byl štědrý na sníh a umožnil uspořádání celé řady závodů a soutěží. Družstvo žáků a dorostenců pokračovalo v soutěžích Beskydského poháru, celkem se zúčastnilo 7 závodů ve slalomu a obřím slalomu. Nejlepších výsledků dosáhli dorostenci, když na celkovém 4. místě skončil Vavřín Mirek a na 5. místě Vašek Dalibor z celkového počtu 18 startujících.  V kategorii mladších žáků startovalo 58 závodníků. Z našich byl na 30.místě Paprskář R., 39. Blinka Josef, 43. Blinka Lubomír a 55. Paprskář Jaromír. Za starší žáky jezdil Solanský Jiří, který skončil na 12.místě ze 37 závodníků. Ve starších žačkách nás reprezentovala Adámková Zdenka, která se umístila na 13. místě z 36 startujících.

Při závodech krajské sjezdové divize se naše družstvo zúčastnilo  celkem 7 závodů ve  slalomu a v obřím slalomu. Startovalo v tomto složení: Chmelařová Alena, Kulišťáková Eva, Žitník Rosťa, Vašut Jan, Hrstka Ivan, Jasný Luboš, Hajda Josef a Roman Svaťa. V tomto roce dosahovalo družstvo dobrých výsledků, umisťovali se v první polovině závodníků a  všichni si vyjeli  II.výkonnostní třídu.           

Náš LO připravil jubilejní 10. ročník Memoriálu Mirka Kulišťáka, který se jel na svahu pod kapličkou a byl současně i okresním přeborem ve slalomu. Startovalo 86 závodníků. Nejlepší z našich byl  Žitník Rosťa (7. místo), Vašut Jan (10.), Hrstka Ivan (15.). Umístění v okresním přeboru : 3. místo Žitník Rosťa, 5. Vašut Jan, 7. Hrstka Ivan, 13. Jasný Luboš. Tento závod se jel také jako závod krajské sjezdové divize a startovalo v něm i ligové družstvo TJ Rožnov p.R. Naši závodníci se rozhodně neztratili a dosáhli velmi dobré umístění.

Dalším významným závodem byl již 14. ročník Memoriálu H.Tošenovského v obřím slalomu, který byl také okresním přeborem. Startovalo 72 závodníků. Celkové výsledky tohoto závodu i dalších jeho ročníků již nejsou známy. Ze záznamů předsedy LO je možné vyčíst umístění našich závodníků: 5. místo Vašut Jan, 7. Jasný Luboš, 9. Vavřín Mirek, 12. Žitník Rosťa, 24. Roman Svaťa, 30. Hajda Josef. Umístění v okrese: 4. Vašut Jan, 5. Jasný Luboš, 6. Vavřín Mirek, 8. Žitník Rosťa, 11. Roman Svaťa.

V ženách byla první Chmelařová Alena a osmá Kulišťáková Eva. V okresním přeboru obsadily tyto závodnice první dvě místa. Bylo to nejlepší umístění našich žen !

Při závěrečném závodě o titul přeborníka TJ zvítězil Ivan Hrstka. Ve výsledkové listině můžeme číst jména dalších adeptů na lyžařské úspěchy: V předžácích zvítězil Paprskář Radek.,  z mladších žáků byl nejlepší  Paprskář Jaromír , ze starších žáků  Adámek Jirka. Kategorii žaček vyhrála Adámková Zdenka. Prvenství v kategorii žen potvrdila Alena Chmelařová a ze starších žen byla nejlepší Paprskářová Jindra.

Neustávala brigádnická činnost, zaměřená na údržbu tratí a vleků a na prodloužení tratě v průseku. Při této činnosti a službách u vleku bylo odpracováno celkem 2730 hodin, dalších 528 hodin odpracovali členové LO v obci v rámci „Akce Z“. Ke  kolektivu našich rozhodčích se připojil Hrstka Stanislav, který úspěšně složil zkoušky rozhodčího III. třídy.  Mezi nejlepší členy patřili Paprskář Jaroslav, Divín Rudolf, Hrstka Jan, Vavřín Rostislav, Adámek Antonín, Paprskář Jan a Růčka Miloš.   

V roce 1979 byly opět dobré sněhové podmínky. V lednu byl uspořádán 11. ročník Memoriálu M. Kulišťáka ve slalomu. Bylo to zároveň krajské kolo závodu Severomoravského kraje. Startovalo 102 závodníků, což vyžadovalo výbornou organizaci, kterou funkcionáři LO dokázali zabezpečit. Naši závodníci do čelních umístění nezasáhli, nejlépe se umístil Jan Vašut na 22. místě. 

Koncem února se uskutečnil 15. ročník Memoriálu H. Tošenovského v obřím slalomu. Celkové výsledky ani umístění našich závodníků již neznáme. Dále byly uspořádány dva kontrolní závody žáků a na závěr sezóny závod o přeborníka TJ, který vyhrál Jan Vašut.

Sjezdovka Pod kaplí se během před-cházejícího roku prodloužila, a proto bylo zapo-třebí upravit i vlek, jehož počátek se posunul o 46 metrů níže (na dalším obrázku je situace po posunutí). Vyžadovalo to hodně práce při instalaci nového kotvení, nových kladek a výměně lana. Sjezdovka byla posečena   a vyčištěna od drob-ného porostu. Na brigádách při rekonstrukci vleků, úpravě tratí a při službách u vleku  a pří-pravě tratí na závody bylo odpracováno 2500 hodin.

V zimě 1980 bylo málo sněhu, a tak většina tréninku a závodů musely být na Radhošti.  Místo dalšího ročníku Memoriálu Mirka Kulišťáka uspořádal LO závod ve slalomu dorostenců v rámci Beskydského  poháru. Z našich závodníků byl na 15.místě Solanský Jiří, 18. Adámek Josef a 24. Adámek Jirka. Startovalo 55 závodníků.

Dále se připravil 16. ročník Memoriálu H. Tošenovského. Startovalo v něm málo závodníků. Nedostavilo se družstvo VŠB Ostrava, které mělo přihlášeno 22 závodníků. Závod vyhrál Petr Šrubař z Rožnova. Z našich závodníků se v kategorii mužů umístil Adámek Antonín ml. na 22.místě, v ženách si  Chmelařová Alena vyjela 6.místo.

Při Memoriálu závodník na druhém místě Ota Kurečka z H.M. Ostrava protestoval proti předčasnému startu Šrubaře. Aby se  předešlo podobným protestům, rozhodl se výbor LO vyrobit elektrické měření času ve spolupráci s pracovníky Tesly. Úkolu se ujali Vavřín Rostislav a Polášek Miroslav a opravdu se jim podařilo tento technický náročný úkol splnit. Elektronické měření času se pak stalo běžnou záležitostí při našich závodech a výrazně přispělo ke kvalitní organizaci závodů i  k objektivnímu hodno-cení.

Okresní přebor v obřím slalomu se jel na Soláni. Výborného výsledku dosáhlo družstvo mužů, které se umístilo na 2.místě za ligovým družstvem TJ Rožnov. Z jednotlivců byl na  8.místě  Vašut Jan, 10. Hladík Jiří, 11. Vašek Dalibor, 17. Vavřín Mirek, 22. Adámek Tonda.    V kategorii mladších žáků poprvé závodil Paprskář Radek (obsadil 31.místo ). Ve starších žácích byl  13. Paprskář Richard, 17. Blinka Josef, 18. Paprskář Jarek a  21. Blinka Luboš. Z dorostenců se Adámková Zdenka a Adámek Jiří shodně umístili na 12.místě.

Naši žáci se zúčastnili 7 závodů „O beskydský pohár“ a jejich umístění bylo vždy uprostřed startovního pole.

Výkonnostnímu lyžování v našem kraji velmi uškodilo, když byla zrušena krajská sjezdová divize z důvodu malého počtu oddílů, které byly ochotny tyto závody organizovat    a připravovat.

Na závěr sezóny se tradičně uspořádal závod o  přeborníka TJ. Jel se na Radhošti a měl výbornou úroveň. V mužích do 35 let bylo pořadí : 1. Vavřín Miroslav 2. Polášek Miroslav 3. Roman Svaťa. V ženách zvítězila Hrstková Jitka, druhá byla Chrástecká Růžena, třetí Linhartová Lidka. Kategorii mužů nad 35 let vyhrál Paprskář Jan před Tondou Adámkem. Závodilo se také v kategorii starší žáci + dorostenci. U chlapců zvítězil Hrstka Milan  před Jaromírem Paprskářem a Jiřím Solanským, v děvčatech byla první Zdenka Adámková.