Výzva členům

02.10.2016 20:33

Výbor  LK vyzývá všechny členy, kteří ještě nesplnili své úkoly k zajištění zimního provozu vleku a chaty, aby tak neprodleně učinili. 

Své úkoly najdou v sekci Aktivita členů na našich webových stránkách.