Výstavba slalomového svahu v Pastvinách

10.01.2016 23:44

Na konci padesátých let začali funkcionáři LO hledat další lyžařské tratě, hlavně pro slalom. Svahy Černé hory i protějších Pastvin byly tehdy ještě docela holé. Jako ideální se jevil svah na Pastvinách v Dolním Rozpitém. Po vyřešení majetkových vztahů se začalo s úpravami svahu. Vyžadovalo to opět stovky hodin práce. A jako vždy se našla spousta obětavých sportovců  i příznivců lyžování a svah byl upraven tak, že se na něm mohly pořádat závody hojně obsazované závodníky z celého kraje. Vzhledem k blízkosti centra vesnice měly závody širokou diváckou kulisu. 

 

Hlavním závodem, který se v Pastvinách jezdil, byl Memoriál Mirka Kulišťáka. Mirek patřil k našim dobrým závodníkům i obětavým funkcionářům. Za prací dojížděl do Ostravy, kde pracoval jako havíř na dole Hlubina. Tam taky v roce 1960 tragicky zahynul ještě s dalšími 54 spolupracovníky. Na jeho počest se pak od roku 1962 každoročně na Pastvinách memoriál pořádal.

Nevýhodou jinak ideálního slalomového svahu bylo jeho umístění na jihozápadní straně. Již koncem února sílící sluníčko svými hřejivými paprsky rozpustilo mnohdy i vyšší vrstvu sněhu a svah se stal pro trénink i závody nevyužitelný. Zahajování závodu, rozlosování, stejně tak jako závěrečné dekorování vítězů závodůa rozdílení cen ( velice skromných ) se tehdy konalo vždy v hotelu Pod lipami. Na první fotografii vidíte, jak již dávno zbouraný hotel vypadal, na druhé je nástup závodníků před závodem ve slalomu v polovině padesátých let. 

Na další fotografii je vítěz obřího slalomu Ivan Fiala ze Zlína, na 2. místě je náš závodník Standa Hrstka. Vlevo od stupně vítězů stojí tehdejší předseda LO Mirek Kulišťák s okresním funkcionářem ze Vsetína p. Hořešovským.