Výborová schůze 9/2016

27.09.2016 11:08

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 6.9.2016 od 19:00hod

 

 
 

 

 

 

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      6.9.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Ivan Hrstka, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Blinka Tomáš, Daniel Paulus, Jitka Závorková : omluvena        

Host:       Radek Vojkůvka - Starša

 

           

Program jednání

 

1.  Kontrolo úkolů

2.  Brigádnická činnost 2016

3.  Radhošťská výzva

4.  Různé

 

1.  Kontrola úkolů

           

·       Brigády jsou  plněny z části (viz přehled na webu LK)

·       Dandy Paulus – tenisové kurty splněno.

·       Výměna zámků – bude realizováno po výměně dveří v ceně cca 2000,-Kč.

·       Odvoz závěsů a třídění závěsů – splněno.

·       Vstupní dveře – koupeny dveře 90cm kvůli průchodu se závěsy a žebříkem Radek Vojkůvka se přišel na schůzi domluvit osazení vstupních dveří.

 

2.  Brigádnická činnost 2016

 

      Brigádnická činnost byla rozepsána a poslána všem členům. Úkoly se budou urgovat, aby zadané termíny byly splněny.

Oprava střechy je zbytečná, je potřeba v příštím roce udělat nový štít – jsou tam shnilé desky, kterými trochu zatéká dovnitř. V letošním roce to opravit zcela nestihneme. Jirka Solanský a Ivan Jurečka měli opravit střechu, ale jelikož tento úkol rušíme, pomohou Radku Vojkůvkovi  a Martinu  Adamcovi při výměně dveří a  okna u rozvaděče.

 

3.  Radhošťská výzva

 

      Při akci Radhošťská výzva – běh do vrchu, bude LK pomáhat jak finančně, tak přiloží ruku při organizaci závodu. Výbor odsouhlasil darovací smlouvu firmy ROBE na částku 5000,-Kč. Částka se věnuje na Radhošťskou výzvu , z naších peněz přispějeme částkou  3000Kč. Částka 5000,- Kč od firmy Robe musí být vyúčtována organizátory výzvy.

Úkoly:

 • Michaela Vavřínová pomůže v bufetu, plus nachystání a sklizení akce.
 • Daniel Adamec pomůže při běžecké kontrole pod hotelem Radegast.
 • Lucka Křenková pomůže v bufetu
 • Tomáš Blinka + Tomáš Jařina - organizace občerstvovací stanice na točně. Obstarají si kelímky, vodu, iontové nápoje.
 • LK poskytne povolení s výjezdem na Radhošť.
 • Poslat emailem žádost všem členům LK  a požádat je o pomoc při organizaci tohoto závodu – bez odezvy.
 • Klíče od chaty obstará Michaela Vavřínová.

 

4.  Různé

 • Předseda LK seznámil výbor s čerpáním financí v jednotlivých oblastech činnosti LK. Tenisové kurty nemají využitý rozpočet na letošní rok. Za nečerpané  peníze se dokoupí lajny na příští rok. U chaty a vleku je čerpání odpovídající požadavkům a nebylo překročeno.
 • Předseda předložil návrh na zvýšení dotace pro závodní činnost Dana Pauluse jr., kde dokladované náklady činily 58.000,-Kč. Výbor schválil proplacení všech nákladů , a to částku 45.000,- z účelové dotace Obecního úřadu, zbytek z rozpočtu LK.
 • Předseda seznámil výbor s návrhem Svazu lyžařů  České republiky na bezplatné členství v tomto svazu – tento bod byl po debatě a různících se názorech odsunut na příští schůzi, členům výboru budou poslány podklady k prostudování.
 • Služby na tenisových kurtech – část členů zajišťuje služby místo sebe p. Punčochářem.. Z debaty vyplynulo, že tento způsob se bude v letošním roce tolerován.
 • Předseda oznámil, že odmítl ubytování na chatě na Radhošti třem nečlenům LK ve věku 17 -21 let.
 • Předseda oznámil, že dne 4.8. na Radhošti odebral klíče radistům, kteří měli klíče od chaty, kterou příležitostně využívali. trvale . S dalším užíváním chaty budou postupovat podle Provozního řádu . K bodu se rozvinula diskuze k propůjčování chaty –vzhledem k různosti názoru i k přihlédnutím k předcházejícímu bodu jednání a časové tísni, bude tato záležitost projednána v další schůzi.
 • Výborová schůze vzala na vědomí žádost Petra Vojkůvky o termín služby na Radhošti ve dnech  30.1. - 3.2.2017.  P. M.Parma zanese tento termín do seznamu služeb pro rok 2017.

 

 

 

 

Další výborová schůze proběhne 4.10.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.