Výborová schůze 8/2016

27.09.2016 11:05

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 7.8.2016 od 19:00hod

 

 

Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      7.8.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Jitka Závorková, Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Blinka Tomáš, Daniel Paulus

 

 

           

Program jednání

·       Kontrola plnění úkolů

·       Brigádnická činnost 2016

·       Různé

 

1.  Kontrola plnění úkolů

           

Evidence aktivity šlenů byla zpracována a je umístěna na webu. Bude doplňována v průběhu celého roku. Jednání k legalizaci závodu Běhu na Radhošť s p. Šulganem, které měl vést Olda Paulus se neuskuteční  kvůli delšímu onemocnění Oldy.

Průběžné úkoly jsou v  řešení .

                 

2.  Brigádnická činnost 2016

 

      Brigádnická činnost byla rozepsána a poslána všem členům. Úkoly se budou kontrolovat, a výbor bude upomínat členy, kteří nemají splněno.

 

3.  Různé

 • Organizační zajištění běhu na Radhošť –je sledováno, přislíbena finanční pomoc firmy ROBE. Zajištěny čísla pro závodníky.
 • Nákup nových vstupních dveří i okna u rozvaděče zajistí Vlasťa Blinka - Dveře budou zateplené s průhledem, okno bude vyměněno za neotvíravé - pouze sklo s rámem.
 • V souvislosti s výměnou dveří bude následovat výměna všech Fabek – jako opatření pro neoprávněné používání chaty  
 • Seznam čestných členů – tento seznam bude doplněn o tyto lidi:

Ø  Chrástecká Radka, Chtrástecký Zdenek, Hrstková Lucie, Hrstková Simona, Vala Jiří

 • Na výboru byly projednány a zároveň schváleny dvě žádosti o pronájem chaty a to Vlastimilu Blinkovi ml. a Tomáši Martyčákovi. Tomáš Martyčák přislíbil při návštěvě chaty splnění brigádnické povinnost tj. nachystání dřeva.
 • Vlasťa Blinka st. opraví na webových stránkách na Seznamu skříněk - skříňku č. 6 na jméno Jurečkovi.
 • Výkonný výbor byl upozorněn na včasné předávání finančních dokladů a faktur Jitce Závorkové.
 • Výbor se rozhodl zrušit nynější propálená  a  už požárně nevyhovující kamna u krbu na Radhošti bez náhrady.  K devastaci kamen došlo v důsledku používání nevhodného černého uhlí a následného propálení kamen. Zbytek černého uhlí bude zlikvidován dle nabízených možností .  K  dispozici  pro letošní rok bude pouze krb.
 • Výbor zjistil další uzavřenou šikmou skříňku (vzadu u okna v podkroví  v zadní ložnici) mimo povolené prostory  a rozhodl se pro její identifikaci a vyklizení .
 • Závěsy budou svezeny Petrem Vojkůvkou a složeny  u D. Pauluse .
 •  Dan Paulus  zajistí pro tenisové kurty :

Obstarání držáků na hrabla , nákup Randapu proti mechu a trávě, úpravu prohlubně  u základní čáry kurtu č.1. , vyhodnocení služeb na kurtu

.              V příštím roce bude válcování kurtu rozepsáno na brigády       

 

 

 

Další výborová schůze proběhne 6.9.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.