Výborová schůze 7/2016

19.08.2016 09:45

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 12.7.2016 od 19:00hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum: 12.7.2016

Zapsal:             Michaela Vavřínová

Účastníci:         Vlastimil Blinka st., Daniel Paulus, Daniel Adamec, Tomáš Jařina, Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Ivan Hrstka, Olda Paulus

                        jako host Marek Petrovič

                       

Program jednání

 

1.     Organizační zajištění Radhošťské výzvy s Markem Petrovičem

2.     Kontrola plnění úkolů

3.     Porušení pravidel provozního řádu na chatě

4.     Brigádnická činnost 2016

5.     Různé

 

 

1.     Organizační zajištění Radhošťské výzvy s Markem Petrovičem               

            Předseda LK oslovil Marka Petroviče a nabídl mu pomoc LK  s organizací závodu  Radhošťská výzva – Běh do vrchu , jehož výtěžek jde na charitativní účely.

Tato akce proběhne 18.9.2016 . Výbor LK odsouhlasil výpomoc při vlastní organizaci a dále i  finanční výpomoc. Úkoly pro LK:

            Zajistit 5 lidí na kontrolní stanice.

            požádat Oldu Pauluse, aby se pokusil zařídit u pana Šulgana, legalitu tratě závodu u Chráněné oblasti,Markovi se to nepodařilo. ( úkol pro  Dana Pauluse )

Při této akci budeme dále zajišťovat:

  • Ceny pro první tři – 3 muži, 3 ženy
  • Papírové čísla pro závodníky  - závod bude pořádán pro max. 60 závodníků, čísel obstarat 70. Tuto položku už zařídil Marek Petrovič – zdarma.
  • Zajistit občerstvovací stanici na „Ujmiskách“. Bude požádán Petr Janča. Měla by to být voda a nějaké rychlé cukry.
  • Dan Paulus zapůjčí KIA auto pro vývoz potřebných věcí na Radhošť.
  • Tombola je součástí závodu, případně zajistit několik cen tématem k běhu.
  • V Robe zařídit igelitové tašky , případně sponzorský dar.

           

            Veškerý výtěžek půjde na charitativní účel. Je třeba najít osobu, které by výtěžek byl potřebný.

           

2.    Kontrola plnění úkolů

            Skříňky na Radhošti, které  neměly identifikovaného vlastníka  byly otevřeny, vyklizeny. Obsah byl odvezen do sběrného dvora. Tyto skříňky budou rozděleny podle zásluh dalším členům LK, kteří o ně mají zájem.

 

3.     Porušení pravidel provozního řádu na chatě

            Na obslužné stanici LK byly porušeny pravidla provozního řádu ze strany Radistů. Jejich pobyt byl v rozporu s provozním řádem. Tomáš Ostřanský  bude, vzhledem umožnění  neoprávněného pobytu osob ,  vyzván k vrácení klíčů od chaty. Radisti budou  požádáni o uhrazení příspěvku na pobyt , pokud chtějí chatu nadále využívat.

 

4.     Brigádnická činnost 2016

            Rozpis brigádnické činnosti pro rok 2016 bude řešen úkolem a určené práce pro jednotlivé členy. K bodu proběhla široká diskuze, která upravila konečný návrh

Tento rozpis bude přílohou č.1 tohoto zápisu a přidán na webové stránky LK Radhošť.

 

5.     Různé

 

  • Doplnění kontaktů v evidenci členů – veškeří členové, na které nemáme kontakt byli požádáni, aby doplnili jak email , tak své telefonní číslo, Ne všichni odpověděli na žádost jednatelky LK . Evidenci budeme dále doplňovat
  • Evidence aktivity členů LK – předseda předložil návrh evidence aktivity jednotlivých členů. Budou zde zahrnuty veškeré odpracované hodina za služby – letní (tenisové kurty), zimní (služby na vleku), dále také pomoc při kterékoli akci a  brigádě  LK.   Evidenci   připraví  předseda LK a aktivita jednotlivých členů bude  zveřejněna na webu a pravidelně doplňována. Evidence bude sloužit i jako podklad pro zhodnocení  přínosu   člena pro LK v souladu s platnými  Stanovami LK Radhošť z.s.

 

Další výborová schůze proběhne 2.8.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.

 

Zapsala: M.Vavřínová, jednatel LK

 

                                                                         Vlastimil Blinka  v.r.

                                                                      Předseda LK Radhošť z.s.     

 

 

Příloha č. 1 zápisu schůze VV , konané dne 12.7.2016

 

Brigády 2016 – organizační zajištění

 

Hasící přístroje, požární řád           - Termín do 30.9.2016      Odpovídá :  Martyčák  Miroslav   

       

Dřevo            -   převoz dřeva z kůlny do přístřešku před spodním vchodem 

                                  Termín do 15.9.2016      Odpovídá:   Rozsypal Petr

-        Pořez a úklid dřeva s úklidem

                                 Termín do 15.9.2016      Odpovídá:   Martyčákovi +Kuběna

Kůlna           -  celkové vyčistění  prostoru kůlny včetně likvidace trámků,  nesoucích                                

                        nepoužívaný materiál,  zadeskování  otvorů mezi krokvemi – zamezení vnikání kun

                                                            Termín do 15.9.2016      Odpovídá:   Jurečka David., Vojkůvka Jar.

                                                                                           Vojkůvka Jar.   Vojkůvka Radim, Ondřej M.  ,

                                                                                           Navařík M.                                         

Obložení dílny a kůlny    - připevnění uvolněného obložení, nátěr Luxolem

                                                           Termín do 15.9.2016   Odpovídá:   Ostřanský T. ,Bolcek Mart. 

                                                                                                                    Kulišťák T.,Mileska M. Bubník J.

Prostor pod dílnou   - vyklizení nepotřebného materiálu a jeho likvidace

                                                           Termín do 15.9.2016     Odpovídá   : Ondřej M. ,Navařík M.        

                                                                       

Dílna              - dokončení úpravy dílny, rozmístění nových  regálů,nový ponk, uložení materiálu

                                                           Termín do 15.8.2016      Odpovídá:   Adamec Dan, Paulus D. jr.

 

Chata             -  nákup a výměna  vstupních dveří  včetně začištění a úklidu

                                                          Termín do 30.9.2016      Odpovídá:Nákup a doprava dveří –Blinka

                                                                                             Výměna dveří - Solanský  Jiří , Vojkůvka Rad. 

                                                                                                                                            

-        Oprava zatékání střechy  nad lyžárnou

                            Termín do 15.9.2016      Odpovídá:   Jurečka I., Adamec Martin           

 

-        Nátěr  předního  štítu chaty Luxolem

                           Termín do 15.9.2016      Odpovídá:   Petrovič Marek, Juříček Zb.

                    -          Výměna  vypínačů- chodba

                                                        Termín do 31.8.2016      Odpovídá:   Jařina T., Paulus Dan sr.     

-        Posezení před chatou

                            Termín do 31.9.2016      Odpovídá:   Pala r. Blinka Vl.                                              

Vlek               -      oprava tlumení horní točny

                                                       Termín do 15.10.2016      Odpovídá:   Blinka T.,Adamec D.     

-        Odvoz  závěsů  na Bečvu a zpětný dovoz na Radhošť po jejich opravě                                                            

                          Termín do 31.7.2016      Odpovídá:   Vojkůvka Petr,Ondruch Lukáš

-        Promazání a výměna kladek

                          Termín do 15.10.2016      Odpovídá:   Parma M.,Solanský M.

-        Oprava, odmaštění, nátěr závěsů – závěsy budou umístěny v areálu Drobné provozovny: Termín do 30.9.2016

15 kusů  -  Odpovídá Blinka T, Blinka Vl.

30 kusů  -  Poruba Zd.,Polášek J. Sezima T., Čampa R., Závorka J.,

 

Ořez větví stromů v trase vleku

                           Termín do 31.10.2016      Odpovídá:   Janča Petr

Rozsah prací a materiálové zajištění upřesní předseda LK Vl. Blinka . tel. 720 063 400