Výborová schůze 6/2016

12.07.2016 08:30

Zápis

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání: 7.6.2016 od 19:00hod

 

 
 

 

 

 


Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:      7.6.2016

Zapsal:           Michaela Vavřínová

Účastníci:  Vlastimil Blinka st., Jitka Závorková, Daniel Adamec, Tomáš Jařina,                       Miki Parma, Michaela Vavřínová,  Ivan Hrstka, Blinka Tomáš, Olda Paulus

            jako host Petr Hajda – předseda FC

 

           

Program jednání

 

·       Setkání a diskuze s novým předsedou FC Dolní Bečva

 

·       Volby funkce nového VV

 

·       Kontrola plnění funkcí VV

 

·       Plnění úkolů ze zasedání 19.VH

 

·       Plán údržby na vleku a obslužné stanice vleku

 

·       Brigádnická činnost 2016

 

·       Různé

 

 

1.  Setkání a diskuze s novým předsedou FC Dolní Bečva

           

      Pan Blinka pozval na jednání  VV jako  hosta nového předsedu FC Dolní Bečva Petra Hajdu. Projednávala se možná spolupráce se členy FC a klubem LK. Nedávno se řešila situace , kdy obslužnou stanici na Radhošti, využili dorostenci  ke svému soustředění. Tato akce byla účtována výboru FC. Aby si navzájem vyšli vstříc a tohle dále neopakovalo, byla domluvena spolupráce s FC. Obslužná stanice bude k dispozici mládeži fotbalového klubu zadarmo. Všechny akce musí jít oficiálně přes LK – Tomáše Jařinu a o pronájem musí požádat oficiálně výbor FC. Po domluvě bude vše chváleno. Rádi bychom spolupracovali s fotbalisty a pomohli rozvoji mládeže. Jako reciproční jednání Fotbalového klubu bychom přivítali nevybírání nájmu za některé spotřebiče v bufetu na hřišti při konání akcí LK

     

 

2.  Volby funkce nového VV

 

      Dalším bodem byla volba funkcí nového výkonného výboru.

Hlasování a rozdělení funkcí výkonného výboru proběhlo v tomto znění:

           

            Předseda                      - Vlastimil Blinka

            Místopředseda                 - Mikuláš Parma , také jednatel vleku

            Vedoucí tenisového kurtu            - Dan Paulus

            Jednatel                      - Michaela Vavřínová

            Pokladní                      - Jitka Závorková

            Vlek                          - Dan Adamec

            Vlek                          - Tomáš Blinka

            Správce chaty                       - Tomáš Jařina

            Závodní činnost               - Ivan Hrstka

 

 

Pro:  8 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Vždy se zdržel  ten, kterého se jednotlivá volba týkala.

 

 

3.  Konrola plnění úkolů VV

     

      Předseda – Vlasťa Blinka hodnotil plnění úkolů z minulých schůzí VV. Nesplněný úkol Ivana Hrstky – donést vzor návleků proti špinění kombinéz byl znovu projednán. Ve spolupráci s M.Parmou ,zajistí jejich ušití- cca 20 ksnachají . Výbor zajistil všechny úkoly spojené s konáním 19.Valné hromady, nutné bude zajistit v budoucnu vyšší účast členů LK.

Nepodařilo se rovněž zajistit poslední mazání.

 

 

4.  Plnění úkolů ze zasedání 19.VH

 

      Doplnění Seznamu čestných členů o osobnosti žijící, o nežijící členy dolnobečvanského lyžování právě připravuje předseda LK.

      Identifikace skříněk je dokončena a postup VV byl schválen Valnou hromadou.. Skříňly, které nikomu nepatří, budou na nejbližší brigádě vyklizeny a  zpřístupněny novým zájemncům.

 

     

5.  Plán údržby na vleku a obslužné stanice vleku

 

  • Hlavním bodem údržby vleku bude pořádně vyčistit závěsy a řádně připravit na další sezonu. Závěsy budou svezeny na Dolní Bečvu , úložné místo bude upřesněno. Dole se pořádně vyčistí a namažou tekutinou , která by neměla být tak agresivní jako nynější.
  • V plánu oprav vleku je zařazena oprava tlumení na horní stanici vleku TLV 12
  • Je plánována výměna dvou dveří – plechové hlavní vchodové, dveře mezi lyžárnou a chodbou. Tyto dvoje dveře je nutné také řádně zateplit. Další dveře k výměně budou do kuchyně, ty podle financí.
  • Odstranit zatékání na střeš lyžárny.
  • Pořádek okolo chaty horní i dolní chatky. Dolní chatka bude uzavřena na pevno , tak aby ji nikdo nemohl využívat. Pro potřeby LK bude využívána boční komora- vložka +zámek.
  • Vyklizení skříněk, které nemají známé majitele. Přiděleny budou novým zájemcům.
  • Vyčistit dílnu, kde se musí udělat pořádak i strop.  
  • Bude zjištěn stav sporáku u krbu, jeho stav rozhodne o koupi nového.

 

 

6.  Brigádnická činnost 2016

 

      Brigádnická činnost je slabší. Na brigády chodí stále ti stejní lidé a noví se nezapojují.

 

Bude vyhlášena první brigáda 25.6.2016. Tato brigáda bude zaměřena  na úklid. Petr Vojkůvka bude požádán o zajištění Avie na odvoz materiálu.. Úklid se provede kolem chaty i dolní chatky. Poté bude spodní chatka uzavřena. Na této brigádě budou svezeny i závěsy na Dolní Bečvu.  Vyklizeny budou neidentifikované skříňky. Také je potřeba koupit benzín do sekačky, bude se sekat tráva okolo chaty Pokud by přišly na brigádu ženy, věnovaly by se úklidu chaty..

 

7.  Různé

 

·       Výbor schválil koupi aku vrtačky. Dan Adamec navrhuje vrtačku za cca 6.000,-. Předsedovi prosazuje nižší cenu.

 

·       Proběhlo hlasování o novém členství v klubu. Žádost Martina Maděry byla předložena VV, který provedl hlasování

 

Pro:  8 členů

Proti:  0

Zdrželi se:  0

 

Novým členem klubu LK Radhošť z.s. se stal Martin Maděra. 

 

·       VV hodnotil účast na Valné hromadě a konstatoval, že neomluvená  neúčast na zasedání Valné hromady, která jedle Stanov LK jednou ze základních povinností členů LK, je vážným porušením těchto Stanov, a rozhodl , že za druhou neomluvenou neúčast na VH v řadě bude člen LK dle článku VI,odst.B.1,c vyloučen z LK Radhošť z.s. pro neplnění členských povinností.

·       Pro zajištěn vyšší í účast na VH bude termín přesunut na měsíc březen, max. začátek dubna a VH se bude konat u Maléřů.

·       Předseda LK projedná v dalším kole s Janou Martyčákovou každoroční vyhotovení finančního výkazu pro klub.

·       VV schvaluje navýšení pojistky odpovědnosti. Zajistí předseda do zahájení zimní sezony

     

·       VV schvaluje pronájem chaty v období 30.6.2016 – 3.7.2016 Jitce Závorkové s rodinou a přátely. Dále schvaluje období Jánských ohňů pronájem panu Oldovi Paulusovi a Matici Radhošťské.

·       Na chatě budou zlikvidovány staré spacáky a pořízeny potahy na matrace. Zajistí správce chaty

·       LK Radhošť z.s. pořádá country mini festival – Sběrný dvůr. Akce se uskuteční ve sportovním areálu Dolní Bečva v pátek 17.6.2016 od 18:00 hod. Vystoupí 5 kapel.

Vstupné bude dobrovolné,  VV schválil organizační zabezpečení akce

     

 

Další výborová schůze proběhne 5.7.2016 v kavárně Alameda od 19:00hod.

 

Zapsala: M.Vavřínová, jednatel LK

 

                                                                         Vlastimil Blinka  v.r.

                                                                      Předseda LK Radhošť z.s.