Výborová schůze 11/2018

20.11.2018 11:49

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 7.11.2018 od 18:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            7.11..2018

Zapsal:                        Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus

                        Omluven : Blinka Tomáš, Miki Parma, Jitka Závorková     

                                             

 

                                               Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                  
 2. Dotace pro rok 2019                                                                                      
 3. Plán akcí na rok 2019                                                                                   
 4. Příprava vleku na zimní provoz, stav,služby,ceny apod.

školení vlekařů                                                                                                

 1. Různé

        

 1. Kontrola plnění úkolů

 

- Rekonstrukce elektroinstalace včetně GSM byla ukončena

- podlaha v nižší části obýváku byla kompletně odstraněna , skříňky byly demontovány a uloženy v lyžárně.

- po zjištění plísně na stěně i skříňkách byly zasažené omítky zlikvidovány, byl zbourán komín , který zabraňoval odstavení skříněk více ode zdi, dále byly provedeny nové omítky a zednické úpravy po těchto zásazích

- aktivita členské základny se výrazně zlepšila

 

 1. Dotace pro rok 2019

 

Předseda seznámil VV se žádostí LK o dotací Obecního úřadu na činnost. VV výši dotace odsouhlasil Odůvodnění žádosti o dotaci je přílohou tohoto zápisu č.1

 

 

 1.  Plán akcí na rok 2019      

 

VV prodiskutoval Plán akcí LK pro rok 2019, navržený předsedou LK. Změny v plánu se budou týkat akcí, kde se nám nepodařilo zajistit pro nezájem potřebnou účast. Změna se bude rovněž týkat akce Sběrný dvůr. V návrhu plánu je rozšíření akce tradičního pletení tatarů.

Schválený plán  akcí na rok 2019 je přílohou tohoto zápisu č.2

 

 

 1. Příprava lyžařského vleku pro zimní provoz

 

Vedoucí vleku D.Adamec sdělil, že proběhly všechny revize včetně defektoskopie lana bez závad. Brigáda na údržbu závěsů bude provedena v pondělí 12.11. v 15.oo u Vl.Blinky, kde jsou teleskopy uskladněny. Mazání kladek proběhne do 15.11.

VV určil M.Parmovi připravit rozpis služeb na sezonu 2019, Vl. Blinka emailem uvědomí členy a požádá je o nahlášení termínů služeb do 30.11.2018

VV dále schválil cenový výměr jízdného na vleku Radhošť pro rok 2019 v cenové relaci roku 2018.

Cenový výměr je přílohou tohoto zápisu č.3

Termín školení vlekařů byl stanoven na sobotu 15.12. v 10.30 na Radhošti. Vl. Blinka písemně obešle všechny zainteresované. Vedoucím školení byl určen vedoucí vleku D. Adamec.

 

 

 1. Různé

 

 • VV zhodnotil průběh rekonstrukce chaty.  Sanace a znovu omítnutí stěn za úložnými skříňkami spolu se zbouráním komínu bylo ukončeno, je nutné zajistit vymalování , zakrytí otvoru po  komínu v jižní ložnici s úklidem a položením nové gumy. Je bezpodmínečně nutné vyklidit skříňky na spací potřeby a oprava zadních stěn.

Spodní korpusy úložných skříněk v obýváku se VV rozhodl zlikvidovat  pro znehodnocení plísněmi a vlhkem, a nahradit spodní korpusy novými. Pokud zbude sil, bylo by vodné provést likvidaci krbu. Před položením koberce v obýváku bude nutné  penetrovat podlahu, ve spodní části pak vyrovnat podlahu nivelační stěrkou. Práce na chatě je nutno ukončit do 15.12.2018

 • VV se rozhodl nedelegovat na Valnou hromadu žádného zástupce na protest proti působení  p. Pelty ve funkci  místopředsedy VV  ČUS, jak vyplývá.z ofic. web. stránek ČUS
 • Lyžařský zájezd se pro spokojenost účastníků uskuteční jako vloni do Polska. Orientační termín je začátkem března.Organizaci zájezdu byly pověřena  J. Závorková.
 • Předseda seznámil VV s tržbami na tenisovém kurtu. Pro výpadek v horkých letních měsících jsme nenaplnili předpokládané tržby. Celkový výsledek je mírně plusový.
 • VV projednal dopis Zd. Poruby zaměřený k akcím LK s hudební produkcí. Jeho připomínky zapracoval do plánu práce v roce 2019

 

 

 

 

     Další schůze VV proběhne   5.12.2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

     Dolní Bečva dne 7.11.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s