Výborová schůze 10/2018

20.11.2018 11:07

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 10.10.2018 od 19:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            10.10..2018

Zapsal:                        Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st.,,  Jitka Závorková,  Miki Parma  , Tomáš Jařina 

                        Daniel Adamec , Daniel Paulus

                        Omluven : Blinka Tomáš     

                                             

 

                                               Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      
 2. Kontrola čerpání dotace OÚ na elektroinstalaci                                                                    
 3. Dokončení  rekonstrukce chaty 
 4. Příprava lyž.vleku (včetně teleskopů)                                                                        
 5. Různé

        

 1. Kontrola plnění úkolů

 

- úkoly k rekonstrukci chaty budou projednány v bodě 3

- Miki Parma dle předloženého návrhu zajistil nákup svítidel  pro chatu.

- nákup obkladu pro kuchyň byl M.Parmou zajištěn

- aktivita členské základny se z blížící zimou lepší.

 

 1. Kontrola čerpání dotace OÚ na elektroinstalaci

 

Předseda seznámil přítomné se stavem čerpání dotace OÚ na rekonstrukci elektroinstalace  SLV Radhošť dle podkladů pokladníka. K dnešnímu dni je vyčerpáno 56.949,- Kč. V přehledu chybí očekávané faktury za svítidla a faktura za veškerou elektroinstalační montáž. Předpokládaná částka za tyto faktury překračuje dotaci o zhruba 19.000,- Kč.

Předseda konstatoval, že dotace bude v plném rozsahu řádně vyčerpána. Po zaplacení výše zmíněných faktur bude pokladník LK pověřen k vypracování přehledu o čerpání dotace  OÚ. Tyto podklady budou předány OÚ  k vyúčtování dotace.

 

 1.  Dokončení rekonstrukce chaty      

 

Revize druhé komínové šachty pomocí kamery umožňuje použít pro vytápění sklepa v této sezoně  topidlo na tuhá paliva typu Petry. Tento typ přislíbil dodat jako dar P.Janča – nutno ho oslovit.(T.Jařina)

 V měsíci září byly sanovány stěny zasaženy plísní, obývák se mimo stěny společné s chodbou penetroval, zatáhl PER linkou a lepidlem , poté upravil fajní maltou. Všechny drážky po elektroinstalaci byly zahrubovány, v lyžárně byl částečně opraven dřevěný obklad. Bylo provedeno podmalování vypínačů, světel a zásuvek a jejich instalace. Byly instalovány rozvody ve sklepu u krbu. Byly osazeny venkovní světla, proběhla rekonstrukce rozvaděče.

Dne 19.9. proběhla schůzka členů VV (Jařina T.Dan Paulus,Miki Parma a V.Blinka), která určila další úkoly: Zlikvidovat dřevotřísku na podlaze i v dolní části obýváku, položit všechny akumulačky na nové plechy, zlikvidovat poškozenou podlahovou krytinu v jižní ložnici, zlikvidovat veškerý nábytek obýváku, který je zasažen plísní , odsunout úložné skřínky s kontrolou stavu stěn. Dále byl částečně provéden obklad stěny nad novou kuch. linkou.

V měsíci září došlo v rámci rekonstrukce elektroinstalace k zapojení některých elektro obvodů,a k vyřazení pomocného rozvaděče. Byly rovněž provedeny penetrace stěn ložnic a zahájeno malování. Vchod na půdu byl osazen půdními schody.

 Hlavním úkolem je dokončení rekonstrukce elektroinstalace do 21.10.2018, včetně ovládání topení přes GSM bránu a výchozí revizní správy.

Výbor konstatoval, že se zlepšila aktivita členů při zajišťování prací na Radhošti.

 

 1. Příprava lyžařského vleku

 

Vedoucí vleku D.Adamec konstatoval, že byly objednány revize vleku včetně defektoskopie lana. Po provedené prohlídce bude měněno jen několik kladek, všechny pak budou do 15.11. promazány. Konstatoval , že vlek bude schopen provozu bez větších nákladů na opravu.

Na termínu  brigády k promazání teleskopů nebyla shoda. Termín se posunul na listopad.

 

 1. Různé

 

 • VV rozhodl o nepodání žádosti o dotaci z MŠMTV . Program neřeší údržbu majetku.

O vypsaný program pro mládež rovněž nelze požádat pro malou aktivitu  při práci s dětmi.Je to problém individuálního sportu, který provozujeme.

 • Termín  pořádání Sběrného dvora byl zvolen na 21.6.2019
 • Předseda informoval o nepořádku, který zanechali na chatě Radioamatéři. Po diskuzi bylo předsedovi uloženo důrazně projednat tuto situaci s vedoucím KA a při předložení jejich žádosti o využití chaty v roce 2019 zvýšit jejich podíl na úhradě nákladů.
 • VV LK projednal přihlášky za člena LK Radhošť z.s., které předložili pp.Filip Kovář a Jiří Růčka. VV oba jmenované jednohlasně přijal za členy LK
 • VV potvrdil rozhodnutí  členů VV ze dne 19.9. o likvidaci nábytku obývacího pokoje tj. čalouněná sedací souprava, 3 kusů rozkládacích čalouněných lavic, rozkládací válendy s úložným prostorem, a dále kuchyně.  Materiál byl poškozen dlouhým užíváním, hlodavci i spory plísně. Způsob likvidace byl proveden odvozem do Sběrného dvora OÚ Dolní Bečva dne 21.9. a 27.9.2018 

 

     Další schůze VV proběhne   7.11.2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

     Dolní Bečva dne 10.10.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s