Výborová schůze 10/2017

05.11.2017 10:12

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 3.10.2017 od 19:00 hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            3.10.2017

Zapsal:             Závorková Jitka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus,Tomáš Blinka, Miki Parma, Jitka Závorková

                        Pozvaná: Jana Martyčáková

                        Jako host : Marek Petrovič                     

 

                                                Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                   

2.      Změna ve funkci pokladníka LK Radhošť , předání funkce                                                     

3.      Hodnocení závodu Radhošťská výzva                                                                                

4.      Příprava podkladů pro získání dotací a rok 2018                                          

5.      Brigádnická činnost 2017 – kontrola plnění a zajištění brigád                

6.      Různé

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

K úkolu aktivizace členů k zajištění brigád byly předsedou rozeslány emaily členům, kteří ještě neměli splněné terminované brigády. Po tomto dopisu byly úkoly v tomto měsíci splněny.

Zajištění běhu Radhošťská výzva bude samostatným bodem dnešního jednání za účasti hlavního pořadatele Marka Petroviče

Usnesení minulé schůze VV uložilo předsedovi najít řešení a východisko v souvislosti s oznámením pokladníka p. Jitky Závorkové, že v říjnu ze zdravotních důvodů rezignuje na funkci pokladníka LK. Vzhledem k nutnosti rychlého řešení tohoto problému jednal předseda LK s bývalou dlouholetou pokladní LK paní Janou Martyčákovou, která má zkušenosti s vedením účetní agendy LK, i znalosti účetnictví. Paní Jana Martyčáková přijala nabídku předsedy a pomůže nám řešit současnou situaci Tuto  výpomoc termínovala do Valné hromady  v roce 2018.

Úkoly minulého zasedání VV byly splněny.

 

2.      Změna ve funkci pokladníka LK Radhošť , předání funkce

 

VV  LK projednal za účasti rezignujícího pokladníka paní Jitky Závorkové návrh předsedy LK Radhošť z.s p. Vlastimila Blinky na změnu ve funkci pokladníka LK. Výkonný výbor jednohlasně schválil do funkce pokladníka p. Janu Martyčákovou. P. Jana Martyčáková zároveň podala rezignaci na funkci člena Kontrolní komise, která se dle Stanov LK neslučuje s výkonem funkce pokladníka.

Výkonný výbor uložil odstupujícímu i novému pokladníku předložit do 20.10. 2017 předsedovi LK Protokol o předání funkce,razítka i všech dokladů, nezbytných k řádnému výkonu této funkce. Předseda LK a VV bude při předávání funkce pokladníka nápomocen  a vytvoří pro výkon funkce  efektivní podmínky (softwar. vybavení).

 

3.      Hodnocení závodu Radhošťská výzva

 

       Hlavní pořadatel běžeckého závodu Radhošťská výzva poděkoval za pomoc, kterou LK poskytl

        po stránce finanční, organizační i poskytnutím zázemí na Radhošti. Všechny úkoly , které měl

        LK byly splněny. I přes krajně nepříznivé počasí se závodu účastnila padesátka běžců. Výtěžek

        ze závodu po odečtení nákladů bude věnován přes hlavního pořadatele na charitu

 

4.      Příprava podkladů pro získání dotací a rok 2018    

 

Výkonný výbor projednal směrování dotací Obecního úřadu i případných dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozhodl o směřování těchto dotací do rekonstrukce základny na Radhošti. Pověřil předsedu k přípravě a dokončení projektů na změnu topného systému a dále k vypracování projektu na rekonstrukci elektrických rozvodů  ve Stanici lyžařského vleku na Radhošti

 

5.      Brigádnická činnost – kontrola plnění a zajištění prací na Radhošti

 

V brigádnické činnosti se minulý měsíc pokračovalo v zateplení jižního štítu chaty. Dokončeno je zateplení, které je překryté kontaktní fólií a před dokončením je  dřevěné obložení štítu. Rovněž byly splněny termínované úkoly: příprava dřeva na topení, uložení a úklid v kůlně. Připravené dřevo bude dopraveno k chatě za lepších klimatických podmínek ( za sucha)

Předseda předložil harmonogram prací pro měsíc říjen, který VV schválil.

 

6.      Různé

·         Při konání Radhošťské výzvy bylo zjištěno, že v podkroví nejdou akumulační kamna. Předseda  prověří jejich funkci při čtvrteční brigádě na zateplení.

·         Předseda informoval o instalaci rozvaděče s frekvenčním měničem. Po zpracování návodu na obsluhu bude do poloviny listopadu provedeno zaškolení všech vlekařů – Návod na obsluhu zajistí předseda , členové výboru odpovědní za provoz vleku.zajistí školení vlekařů

·         Předseda informoval VV o zasedání Valné hromady  OV ČUS, které mimo jiné vyzvalo vedení ČUS k odstoupení ,  i  změně stanov ČUS.

·         Výkonný výbor rozhodl pro motivaci k brigádám pro členy s odpracovanými 25 hodinami slevu za pobyt hostů na Radhošti na 50,-Kč/osobu/den. Pro členy s odpracovanými 40 hodinami bude pobyt do počtu  max. 4 jejich  hostů zdarma.. Pobyt se bude řídit podle Provozního řádu SLV a bude jej řídit správce chaty.

·         Předseda LK bude urgovat p.Ptáčkovou k dodání praveného účetnictví,týkajícího se dotací za rok 2016, které nám uložil Obecní úřad.

·         Byla diskutována příprava vleku. Předseda urgoval zainteresované ke splnění všech úkolů na přípravě vleku v měsíci říjnu..

 

           Další výborová schůze proběhne   7.11.2017 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 3.10.2017

 

     Zapsal:  Závorková Jitka

                    

                                                        .                                             Předseda LK Radhošť z.s 

 

Příloha 1. : Rezignace p. Jitky Závorkové na funkci pokladníka LK

Příloha 2. : Rezignace p. Jany Martyčákové na funkci člena Kontrolního výboru LK