Výborová schůze 09/2018

27.09.2018 10:02

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda

Doba konání: 4.9.2018 od 19:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            4.9.2018

Zapsal:            Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., ,  Jitka Závorková,  Blinka Tomáš, Miki Parma  , Tomáš Jařina 

Omluven :, Daniel Adamec , Daniel Paulus                                                

 

                                               Program jednání

 

 

  1. Kontrola  plnění  úkolů
  2. Kontrola plnění rozpočtu                                                                                   
  3. Zajištění rekonstrukce chaty  2018                                                                  
  4. Různé

 

 

  1. Kontrola plnění úkolů

 

- Miki Parma předložil návrh svítidel pro chatu. VV výběr svítidel schválil a pověřil M.Parmu k jejich  nákupu do 15.9.2018

- aktivizace členské základny se podařila jen částečně. Telefonní hovory s členy, kteří se nezúčastnili žádné brigády, končily většinou konstatováním velikým pracovním zatížením. Přesto se bude v kontaktech s členy stále pokračovat.

-nákup obkladu pro novou kuch. linku zajistí M.Parma u Firmy JAS Val.Meziříčí

 

  1. Kontrola plnění rozpočtu 2018

 

Předseda seznámil přítomné se zprávou pokladníka k plnění rozpočtu k 30.8.2018. Konstatoval, že rozpočet je plněn dle schváleného návrhu č. 2. Dokončení plánovaných úkolů pro rok 2018 je finančně zajištěno. Zpráva pokladníka je přílohou tohoto zápisu č.1.

 

  1.  Zajištění rekonstrukce chaty 2018

 

Vzhledem k problémům, které vznikají při pomocných stavebních úpravách v rámci rekonstrukce elektroinstalace na chatě ( plísně za obložením, propálený komín krbu ad.) svolal předseda LK dne 23.8.2018 rozšířenou schůzi VV, které se zúčastnili M.Parma,D.Adamec, T.Blinka, T.Jařina, D.Paulus, Zd.Závorka, M.Martyčák, P.Vojkůvka, Vl.Blinka ml.  a Vl.Blinka st.. Tato schůze projednala a hledala především řešení rekonstrukce komínu pro krb. Při diskuzi, ve které se každý vyjádřil, se řešil problém, zda rekonstruovat starý komín, nebo postavit při severní straně chaty zvenčí nový komín. Diskuze napůl rozdělila přítomné na zastánce dvou zmíněných řešení. Vzhledem k velkému objemu prací, které jsou na podzim před námi , i omezeným finančním možnostem , se všichni shodli na odložení rekonstrukce komínu na příští rok. Předseda zajistí kamerovou revizi druhé komínové šachty, pokud vyhoví budou se instalovat ve sklepě pro tento rok kamna Petry ( jako dar dodá P.Janča).Tato mimořádná schůze také rozhodla o barvě parapetů ve stejné barvě jako rámy oken.

Na dnešní schůzi předseda sdělil, že druhá šachta komínu pro kamna na tuto zimní sezonu vyhovuje, revizní zpráva bude LK dodána po jejím vyhotovení.

Předseda dále předložil  seznam nutných prací pro září 2018. Seznam je přílohou č.2 tohoto zápisu.

Nadále je nutné oslovovat jednotlivé členy s požadovanou profesí na pomoc při zajištění úprav chaty po elektroinstalaci, a zahájit kroky k zajištění nové kuchyňské linky (St.Pros)

 

  1. Různé

 

  • Pořadatel Radhošťské výzvy Marek Petrovič předsedovi LK sdělil, že letošní ročník se konat nebude. Přesné důvody neuvedl. VV bere toto oznámení s ulehčením ( vzhledem ke stavu chaty) na vědomí.
  • VV posunul termín  zajištění aplikace GDPR ze schůze VV 6-2018 ( Podpisy členů pod souhlasem s vedením osobních údajů budou členům předány do 30.8.2018., s termínem podpisu a předání VV do 31.10.2018) Vzhledem ke změnám vzorových předpisů ČUS VV posunuje termín podpisu do 31.12.2018.

 

 

     Další schůze VV proběhne   2.10.2018 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

     Dolní Bečva dne 4.9.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s