Výborová schůze 09/2017

05.11.2017 10:08

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva kavárna Alameda

Doba konání: 5.9.2017 od 19:30hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            5.9.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka, Miki Parma, Jitka Závorková

                        Jako host : Marek Petrovič                       

 

 

                                                Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Organizační zajištění  Radhošťské výzvy                                                           

3.      Brigádnická činnost – kontrola plnění a zajištění prací na Radhošti                                                                          

4.      Různé

 

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

Usnesení minulé schůze VV směrovalo především k zajištění brigádnické činnosti na zateplení jižního štítu , nebo jiných udržovacích pracích na naší chatě . Úkoly byly splněny a jejich shrnutí je uvedeno v bodu 3 dnešního programu.

 

 

2.      Organizační zajištění  Radhošťské výzvy                     

 

VV  LK projednal za účasti hlavního pořadatele p. Marka Petroviče zajištění závodu ze strany LK, jako spolupořadatele této akce. VV se k tomuto bodu usnesl:

  • LK Radhošť z.s, poskytne pro nákup cen – zajistí pokladník
  • Chata je na 23.9.2017 rezervovaná výhradně pro tuto akci
  • Klíče od chaty  předá Vl. Blinka spolu s povolením vjezdu
  • Zajištění kontrol : u Kubrta  - Jitka Závorková   ( tyčky, max. voda )

                                  na svážnici : T.Blinka + Vl.Blinka – občerstvení ( voda, iont.nápoj )

                                  u hotelu Radegast : Dan Adamec

  • Občerstvení na chatě : zajistá Marek Petrovič Dandy – zařízení na chlazení nápojů zajistí Dan Paulus
  • Zjistit možnou účast Lucka Křenkov při občerstvení na Radhošti.
  • Miki Parma v rámci svých kontaktů prověří možnost  sponzorů.
  • D p termínu konaní akce je nutné přesně zjistit parametry koncovky 380V

 

 

3.      Brigádnická činnost – kontrola plnění a zajištění prací na Radhošti

 

V minulém měsíci  byly na chatě provedeny tyto práce:

-          Do 13.8. nátěr dřeva pro obklad štítu – zajistili: Petr Rozsypal a Vl. Blinka

-          19.8. - Rozkrytí střechy lnárny, zateplení  minerální vatou a znovuzakrytí  střechy

Účastnili s:  Paulus Dan st., Adamec Dan, T.Jařina, T.Blinka,Marek Petrovič,Martyčák M.,a manželé Kuběnovi, Blinka Vl.st

-          24.8. - Příprava a vývoz lešení na Radhošť

Účastnili se : Paulus D. Michút Petr, M.Parma a Adamec D.

-          28.8. - Demontáž  2ks oken v jižním štítu – montáž oken

Účastnili se : demontáž Vl.Blinka st, - montáž provedlo KSK Zubří

-          28.8. - Stavba lešení v jižním štítu

Účastnili se : Blinka T., Blinka Vl. Ml., Blinka Vl. St.

4.9. – Vyměření a upevnění prvního roštu zateplení

Zůčastnili se : Miki Parma, D.Adamec Vl.Blinka jr., Vl,Blinka srov.

 

VV konstatoval pasivitu většiny členské základny a uložil předsedovi veřejně předložit každému členu jeho výkaz aktivity i urgenci jejich povinností.

VV dále projednal kroky k dokončení zateplení jižního štítu chaty.

 

4.      Různé

·         VV schválil zajištění zápůjčky lešení od p.Petra Michůta za bezplatný pronájem chaty na jeden víkend v zimním období pro 6 lidí.

·         čerpání rozpočtu informovala J.Závorková – pokladník LK. Sdělila, že čerpání rozpočtu není v žádné položce překročeno, rovněž příjmová část je plněny.

·         Předseda seznámil výbor s vodoprávním řízením , týkajícího se vodního zdroje a vodovodu na Radhošti, v důsledku jeho prodeje a převodem na společnost Hotel Radegast s.r.o., vlastněnou p. Trčkou

·         K návštěvě oslav 80ti let p. Jardy Paprskáře byl pověřen Vl.Blinka. K sobě určí dalšího gratulanta z řad čestných členů.

·         VV delegoval na Valnou hromadu OV ČUS dne 22.9.2017 na Vsetíně předsedu LK.

·         Pokladník LK Jitka Závorková oznámila výboru:

-                                       -pro zdaňovací období 2017 bude nutné najít místo p. Ptáčkové jinou daňovou poradkyni pro vypracování daňového přiznání pro Finanční úřad. P. Ptáčková se této problematice přestala věnovat.

                             -dále p.Jitka Závorková oznámila, že ze zdravotních důvodů musí ukončit práci pokladníka k 30.9.2016

            VV pověřil předsedu k bezodkladnému hledání řešení této situace.

 

           Další výborová schůze proběhne   3.10.2017 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 5.9.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr