Výborová schůze 08/2018

27.09.2018 09:58

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, hospoda u Maléřů

Doba konání: 7.8.2018 od 19:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            7.8.2018

Zapsal:           Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec,  Jitka Závorková,Blinka Tomáš, Miki Parma  ,  Daniel Paulus 

Omluven : Tomáš Jařina                                                

 

                                               Program jednání

 

 

  1. Kontrola  plnění  úkolů --> předseda 
  2. Zajištění rekonstrukce chaty  2018 --> výbor
  3. Různé
  1. Kontrola plnění úkolů

- ND na vlek – ani jeden z vlekařů nepodali   návrh v termínu – bude projednáno na dnešní schůzi

- nákup materiálu na kuchyň se bude realizovat přes Dana Pauluse

-nákup okna proveden, k dnešnímu dni je okno zabudováno, otvor připravili oba Blinci Vlastimilové, osadil Ivan Jurečka s P.Rozsypalem

- 17.7. proběhl výjezd  VV na Radhošť za účelem určení dalších prací.VV ve složení D.Adamec,Tom Jařina, Miki Parma a Vl.Blinka (D.Paulus omluven,T. Blinka omluven)

  schválil rozsah realizovaných prací a navrhli doplnění –Sklep 2 světla, lyžárna- zásuvka a další dvě světla, zásuvka nad skříňkou pro jídlo –osvětlení,  a posunutí termostatu v  přední ložnici

-informace o nutné defektoskopii lana vleku v tomto roku byla předána D.Adamcivi do cca 8 dnů po minulé schůzi

 

  1. Zajištění rekonstrukce chaty  2018        

 

Předseda zhodnotil stav a postup rekonstrukcí na chatě na Radhošti. Celý postup je ovlivněn nezájmem větší poloviny čl. základny, což je hlavní příčina zpoždění prací

V delší diskuzi VV projednal dílčí detaily postupu i nové úkoly související s hygienou chaty ( demontáž obložení obyváku ). Neshoda se objevila při určení místa  pro mikrovlnnou troubu. VV se dohodl na brigádě 13.8.2018, Miki Parma sežene podklady pro výběr obkladu kuchyňské linky. Předseda se pokusí zaktivizovat další členy LK k pomoci při rekonstrukci.

.

  1. Různé
  • Správci vleku předložili požadavek na nákup materiálu ( ložiska cca 30 ks) . Celkový náklad na údržbu vleku odhadli na 15.000,-Kč
  • VV schválil předání daru k životnímu jubileu čestné člence p, Růženě Vaškové. Předáním pověřil předsedu LK a p. Janu Divínovou  
  • Jitka Závorková spolu s Romanem Pálou připraví pro děti jízdu zručnosti na kolech.
  • VV schválil účetní uzávěrku Sběrného dvora, zpracovanou pokladníkem LK

 

     Další výborová schůze proběhne   5.9.2018 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

     Dolní Bečva dne 7.8.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s