Výborová schůze 08/2018

05.11.2017 10:07

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva kavárna Alameda

Doba konání: 8.8.2017 od 19:30hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            8.8..2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka,

                        Omluven …       Miki Parma

                        Neomluven   :    Jitka Závorková

 

 

 

                                                Program jednání

 

1.      Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      

2.      Rozpis brigád na rok 2017                                                           

3.      Provozní potřeby chaty                                                                                                 

4.      Zajištění údržby vleku

5.      Rozpočtová změna č.2

6.      Různé

 

 

1.      Kontrola plnění úkolů

                       

·         D. Paulus prověřil možnost zapůjčení pily na rameni na zkrácení živého plotu na kurtu -  tato pila není vhodná . Musíme najít jiné řešeni.

·         D.Paulus zajistil zápůjčku lešení u p. Petra Michúta – podmínky budou dohodnuty.

·         Termínované úkoly k letním brigádám byly zaslány členům LK

·         Tomáš Jařina zakoupil a instaloval elektronický plašič hlodavců k odzkoušení na chatě.

·         Předseda poděkoval všem členům výboru za zajištění Zádušní mše  na Radhošti za tragicky zesnulou členku LK Míšu Vavřínovou.

 

2.      Zajištění úkolů a brigád v srpnu a září 2017   .

 

Výbor projednal stav v zajištění materiál na zateplení lyžárny a jižního štítu SLV. Demontáž oken a přípravu na montáž zajistí Vl. Blinka . Brigáda na zateplení byla po diskuzi naplánována na 19.8.2017. Po splnění tohoto úkolu zajistí D.Paulus, D.Adamec a M.Parma společně s Petrem Michútem přípravu a dovoz lešení na Radhošť. Montáž oken   jižní ložnice bude provedena firmou KSK Zubří  29.8.2017. Materiál pro obložení jižního štítu je zajištěn, natřen lazurou a podle potřeb bude spolu s latěmi dovezen na Radhošť.

Dále je úkolem předsedy aktivizovat členy LK k plnění jim přidělených úkolů.

 

3.       Čerpání rozpočtu

 

Vzhledem k neomluvené neúčasti pokladníka LK byl tento bod jednání odložen na příští schůzi VV.

 

4.      Různé

·         Předseda informoval VV podpisu Smlouvy na dodávku Frekvenčního měniče s firmou Elektropohony Frenštát s.r.o. s termínem plnění do 15.9.2017 . VV k této informaci neměl připomínek.

·         Předseda informoval o tržbách na tenisovém kurtu k 30.8.2017. Tržby k tomuto termínu dávají předpoklad ke splnění plánovaných příjmů.

·         VV projednal zajištění každoročního Běhu na Radhošť, kde jsme spolupořadatelem. Po diskuzi schválil výdaje na tuto akci ve výši 3.000,-Kč

 

 

           Další výborová schůze proběhne   5.9.2017 v kavárně Alameda od 19:30 hod.

 

     Dolní Bečva dne 8.8.2017

 

 

 

                    

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr