Výborová schůze 07/2018

27.09.2018 09:54

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 3.7.2018 od 19:00 hod

 

 
 

 

 

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            3.7.2018

Zapsal:            Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec,  Jitka Závorková,Tomáš Jařina , Blinka Tomáš

Omluven :       Miki Parma  ,  Daniel Paulus

                                               Program jednání

 1. Kontrola  plnění  úkolů
 2. Zhodnocení Sběr.dvora
 3. Rozpočtové opatření č.2
 4. Zajištění údržby vleku -  materiál
 5. Průběh rekonstrukce elektroinstalace chaty
 6. Různé
 1. Kontrola plnění úkolů
 • Zhodnocení zajištění Sběrného dvora bude provedeno  v samostatném  bodu jednání
 • Hodnocení plnění harmonogramu postupu  rekonstrukce elektroinstalace bude projednána v samostatném bodu jednání schůze VV
 1. Zhodnocení  Sběrného dvora

VV  projednal zajištění, průběh i finanční výsledek této akce.   Kriticky zhodnotil programové zajištění akce, které mělo za výsledek i pozdní propagací. Pro příští rok proto programovým zajištěním pověřila Zdenka Porubu. Příprava  SD bude projednána již v předstihu na listopadové schůzi  VV. Zajištění samotného průběhu VV hodnotil velmi dobře díky obětavosti T.Jařiny, D.Pauluse, Dana Adamce, Z.Poruby, manželů Martyčákových,  V.Blinka ml., J.Závorky, P.Juříčkové, J.Vavřínové, L.Křenkové, R.Nováka, T.Paulusové  a R.Hanákové

Ve finančním výsledku byla akce LK  přínosem.

 1. Rozpočtové opatření č.2

V důsledku změn  v příjmové části rozpočtu LK ( vratka za elektřinu, výtěžek Sb.dvora) předložil předseda LK  rozpočtovou změnu č.2. VV návrh rozpočtové změny č.2 schválil.  Schválený návrh rozpočtové změny č. 2 je přílohou tohoto zápisu č.1

 

 1. Zajištění ND na údržbu vleku

 

V návaznosti na požadavek ND skupiny opravující teleskopy byl zařazen na bod jednání rovněž požadavek ND  na samotný vlek. Předseda LK ověří  termín defektoskopie lana. Správa vleku v termínu do 14 dnů vypracuje seznam potřebných ND pro jednotný nákup.

.

 1. Rekonstrukce elektroinstalace chaty

 

Předseda shrnul dosavadní postup prací. Od 9.6.2018 bylo provedeno 7 brigád na elektroinstalaci chaty. Mimo to proběhlo také stříhání trávy okolo chaty ( V.Blinka ml.) a oprava závěsů ( 4 ks – Z.Poruba, R.Čampa aj.Závorka)

Brigády byly zaměřeny na přípravu chaty, zakrytí nebo vystěhování nábytku, drážkování tras nového vedení, prostupy, frézování nových krabic, demontáž starých prvků vedení, hrubý úklid , zatahování vodičů. K těmto pracím byla z malé části zapůjčována technika (fréza, vysavač, vrtací kladiva) , která byla připravena na termín brigád. Brigád se zúčastnilo celkem 12 členů LK. K dnešnímu dni je zatažen obývací pokoj a část kuchyně.

V průběhu rekonstrukce proběhla na chatě další jednání členů VV, kteří rozhodli o dalších stavebních opatřeních na základě se příznivě ukazujícího rozpočtu. Jedná se o výměnu kuchyně, instalace nového okna v obýváku a další menší stavební úpravy.

 

 1. Různé
 • Předseda LK podepsal Smlouvu o účelové dotaci na opravu elektroinstalace. Dotace již byla připsána na účet LK
 • VV schválil  výměnu kuchyňské linky, vybral pro její realizaci 2 dezény. Finální výběr dezénu bude podle cenových relací 
 • Předseda předložil VV nabídku KSK na nové okno do obývacího pokoje. VV pověřil předsedu k nákupu okna
 • VV schválil předání daru k životnímu jubileu čestnému členu p. Oldovi Paulusovi. Předáním pověřil předsedu LK a p. Janu Divínovou 

 

 

 Další výborová schůze proběhne   1.8.2018 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 3.7.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Daniel Paulus v.r..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Člen VV LK Radhošť z.s.                                            Předseda LK Radhošť z.s