Výborová schůze 06/2018

27.09.2018 09:53

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 6.6.2018 od 19:00 hod

 

Svolavatel:      předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            6.6.2018

Zapsal:            Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková, Tomáš Jařina , Blinka Tomáš

Omluven :        Miki Parma 

 

Program jednání

 

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Zajištění Sběrného dvora
 3. Rekonstrukce elektroinstalace chaty
 4. Různé

 

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

 • tenisový kurt byl uveden do provozu, v průběhu července budou  instalovány zelené koberce při vstupu a pod sedačkami, dále dvě nové větrné zábrany
 • termíny  brigád  na elektroinstalaci a dalších pracích byl připraven a rozeslán
 • zatím nemáme informaci o zaplacení čl.přísp. Romana Paly a Nikoly
 • malování křídou splněno s účastí cca 95 dětí , nutné poděkovat Jitce za organizaci – zhodnocení
 •  

 

 1. Zajištění Sběrného dvora

 

VV  po dlouhé diskuzi přijal organizační zajištění Sběrného dvora. Toto zajištění je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

 1. Rekonstrukce elektroinstalace chaty

 

VV dohodl  termín zahájení prací na rekonstrukci elektroinstalace chaty na 7.6., kdy proběhne první brigáda na  úklidu nábytku a materiálu a zabezpečení proti prachu. Dále se bude pokračovat podle harmonogramu.

K  bodu dále pokračovala diskuze týkající se rozsahu  prací  i použitých materiálů

 

 

4.  Různé

 • V pondělí 16.6.2018 bude zastupitelstvo projednávat Smlouvu o účelové dotaci na opravu elektroinstalace,
 • VV projednal zajištění aplikace GDPR. Podpisy členů pod souhlasem s vedením osobních údajů budou členům předány do 30.8.2018., s termínem podpisu a předání VV do 31.10.2018

 

 Další výborová schůze proběhne   3.7..2018 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 6.6..2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                                 Daniel Paulus v.r..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Člen VV LK Radhošť z.s.                                            Předseda LK Radhošť z.s