Výborová schůze 05/2018

14.06.2018 10:11

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 2.5.2018 od 19:00 hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            2.5.2018

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková,  Tomáš Jařina , Blinka Timáš

                        Omluven :   Miki Parma 

                       

                       

                                                Program jednání

 

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Zajištění provozu tenisového kurtu                                                                                                   
 3. Rekonstrukce elektroinstalace chaty                                                                        
 4. Organizační zajištění brigád
 5. Různé

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

- úkol rozhovoru se Zdenkem Halamíčkem (vysílač) byl splněn. Z jednání vyplynulo, že se v rozhovoru nezavázal k realizaci prodloužení rozsahu pageru.– vysílač

- p Petr Vojkůvka se z jednání VV omluvil. V termínu schůze bude mimo republiku

- Akce Čechovci dopadla velmi dobře a má mezi účastníky velký ohlas. Předseda poděkoval všem organizátorům za odvedenou práci

- Závěsy byly v daném termínu demontovány a jsou uskladněny u Vl. Blinky, jejich promazání nebo repase bude přednětem rozdělení brigád. Brigády se zúčastnili : D.Adamec, M.Parma, Tom Ostřanský jr., Blinka Tomáš a Blinka Vl.

- O stavu přípravy kurtu bude podána informace v bodu 2. dnešního vydání

- pořadatelé Sběrného dvoru byli na tnost přípravy upozornění emailem.

 

 1. Zajištění provozu tenisového kurtu

 

Předseda informoval o krocích, které byly uskutečněny v měsíci dubnu ke zprovoznění kurtu.V sobotu 14.4. byla první brigáda, na které byla stažena a odvezena stará antuka, renovované lajny a zahájeno válcování. Brigády se zúčastnili Ostřanský T. jr., Punčochář R., oba Paulusové D.,Radek Vojkůvka s manželkou Mirkou oba Blinkové Vl., Závorci Zd. A Jan, a namalou chvíli Vojkůvka Jaromír. Vzhledem k tomu, že se v dalším týdnu pozvaní členové v emailových diskuzích z části odmítli válcování kurtu zúčastnit, použili jsme ke zpevnění vibrační desku, kterou zapůjčil Petr Vojkůvka a celou plochu zpevnil Lukáš Ondruch. Při tom pomohli : Jirka Solanský, Tomáš Sezima, Tomáš Ostřanský – válcování.

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu i větru byly práce pozastaveny, a kurt pouze kropen.

Další postup byl určen na dnešní schůzi. V sobotu 5.5. se uskuteční brigáda na rozprostření antuky.Po válcování a nutných dešťových přeháˇkách bude moci kurt zprovozni.

Předseda upozornil na špatný stav kurtu ( plochy u základních lajn,oplocení, větrné zástěny ad.).V příštím roce bude muset VV do renovace kurtu naplánovat a vložit více fin.prostředků.

 

 1. Rekonstrukce elektroinstalace chaty

 

Předseda předložil návrh  harmonogramu zajištění celé rekonstrukce:

               -    Přípravné práce :  úklid věcí, nábytku, zakrytí proti prachu, demontáž obložení na

                               trasách nových rozvodů,odvoz nepoužitelných a nepotřebných věcí                                            

 •  Drážkování, sekání, prostupy,krabice  -                           

 Realizace rozvodů ,sádrování krabic atd.

 • Zednické práce – začištění drážek,prostupů
 • Úklid po realizaci elektroinstalace 

      Každá z etap bude mít odpovědného garanta z Výkonného výboru. Po doplnění jmen členů,

      odpovídajících za provedení prací s termíny,  bude seznam začleněn do organizačního zajištění   

      plánu brigád na rok 2018 . Termín do 20.5.2018                                                                                        

 

4 .   Organizační zajištění brigád 2018

 

VV určil a schválil hlavní priority. brigádnické činnosti v roce 2018. Organizační zajištění je přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

5.  Různé

 • Dodatečný termín platby členských příspěvků (ČP). K dnešnímu dni nezaplatilo ČP dle zprávy pokladníka celkem 5 členů. VV zjistí do příští schůze, bylo-li to záměrné nebo omylem, či neinformovaností.
 •  VV projednal bez omluvené nepřítomnosti  pořadatele Apaluchy P.Vojkůvky další možnou termínovou shodu s Přeborem LK. VV se jednohlasně dohodl na oddělení obou termínů a ponechat obě akce jako samostatné. Důvodem je různé zaměření obou akcí , a jednoznačná potřeba přípravy Přeboru minimálně s denním předstihem bez omezení
 • Zajištění akce Malování křídíu byly pověřena Jitka Závorková
 • Bylo projednáno rámcové zajištění Sběrného dvora. Písemný podklad je přílohou č.2 tohoto zápisu
 • Předseda seznámil VV s nutnosti aplikace nového nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Do příští schúze připraví přehled dat,které obhospodařujeme a předáváme.
 •  upozornil loňské pořadatele Sběrného dvora na zahájení příprav k této akci
 • Předseda LK oznámil VV podpis Smlouvy o nájmu na pozemky pod chatou na Radhošti za zvýšených finančních podmínek o 100 %
 • VV projednal platbu členských příspěvků Svazu lyžařů pro M.Parmu. Poplatek bude refundován od p.Parmy do pokladny LK.
 • Předseda osloví Zdenka Halamíčka z vysílače o pomoc při rozšíření účinnosti pageru.

 

 Další výborová schůze proběhne   6.6.2018 v kavárně Alameda od 19:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 2.5.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

                                 Daniel Paulus v.r..                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Člen VV LK Radhošť z.s.                                            Předseda LK Radhošť z.s