Výborová schůze 04/2018

14.06.2018 10:10

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 4.4.2018 od 19:00 hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            4.4.2018

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková, Miki Parma, Blinka Timáš

                        Omluven :   Tomáš Jařina 

                        Hosté : Olda Paulus                            

                       

                                                Program jednání

 

 1. Volba funkcí VV v novém funkčním období                                                                                     
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Usnesení 21.VH                                                                                                    
 4. Změna rozpočtu  č. 1 na rok 2018                                                                       
 5. Příprava Posezení s Čechovci
 6. Schválené dotace pro rok 2018
 7. Různé

 

 1. Volba funkcí VV v novém funkčním období

 

Na základě výsledků volby členů VV na 21.Valné hromadě LK navrhl předseda pro zvolené členy VV níže uvedené rozdělení funkcí :

                    Předseda –zvolen VH         - Vlastimil Blinka

                   Místopředseda                          - Mikuláš Parma , také jednatel vleku

                   Závodní činnost                - Dan Paulus

                   Práce s mládeží                         - Jitka Závorková

                   Vlek                                          - Dan Adamec

                   Vlek                                          - Tomáš Blinka

                   Správce chaty                                     - Tomáš Jařina

          Pokladníkem zůstává Jana Martyčáková        

    VV návrh všemi přítomnými členy VV schválil

                                                                                

 1.  Kontrola plnění úkolů

 

-Dopis na OÚ – odstoupení od dotace na rekonstrukci topení byl napsán a odeslán

-Příprava Vh byly splněna

- akce pro II.Q , dnes bude projednávána akce s Čechovci

- Ani po napsání dopisu s připomenutím platby členských příspěvků nebyly v termínu všechny zaplaceny,bude projednáno v bodu 7. Různé

- platby členských příspěvku pro Svaz lyžařů bude provedeno přes pokladníka LK

- kvůli náročnému programu bude pozvání služeb kvůli závěsům i Apaluše v květnu

 

 1. Usnesení 21.VH

 

.     VV projednal usnesení 21. VH  a konstatoval, že  hlavním úkolem v pokračování rekonstrukcí chaty na Radhošti bude pro letošní rok rekonstrukce elektroinstalace . VV rovněž projednal diskusní příspěvky, které se týkaly především možnosti rozšíření dosahu pageru, instalace  kamen, špinění závěsu. Tyto náměty budou projednávány a připravovány k realizaci podle finančních prostředků v průběhu tohoto roku.

V otázce zlepšení práce s mládeží byla ve VV vyčleněna Jitka Závorková, která bude mít tuto činnost na starosti.

Předseda kritizoval malou účast členů VV za předsednickým stolem  21.VH.

 

 1. Změna rozpočtu č.1

 

V souvislosti s výpadkem tržeb z provozu vleku navrhl předseda LK změnu č.1 rozpočtu LK na rok 2018. Po diskuzi byla tato změna všemi přítomnými členy VV schválena.

Rozpočtová změna č. 1 je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1. Příprava posezení s Čechovcí

 

Akce bude realizována v rozsahu  roku 2016. Přípravu akce zajistí Vl. Blinka. Tomáš Blinka, D.Adamec a další. Jednání s Čechovci povede Olda Paulus a Vl. Blinka. Akce se uskuteční 20.4.2018 v sále u Maléřů. Bude zajištěn předprodej místenek, občerstvení bude v režii restaurace.

 

6.  Schválené dotace pro rok 2018

 

Předseda informoval o schválené dotaci na činnost LK ve výši 50.000,- Kč, která byla schválena

na březnovém zasedání Obecního úřadu. Smlouva o poskytnutí dotace je podepsaná oběma stranami.  Na tomtéž zasedání OÚ byla schválena i investiční dotace na rekonstrukci elektroinstalace ve výši 75.000,- Kč. Smlouva o jejím poskytnutí bude schválena na zasedání OÚ v červnu tohoto roku.

 

7.  Různé

 • VV projednal platbu členských příspěvků, kdy termín splatnosti končil 31.3.2018. Na základě zprávy pokladníka LK bylo zjištěno, že příspěvky nezaplatilo 17 členů LK. VV pověřil předsedu k odeslání dopisu s urgencí platby do 30.4.2018.
 • VV projednal brigády na demontáž závěsů ( pondělí 9.4.) a dále brigády na zprovoznění tenisového kurtu (  od16.4.2018)
 • Předseda upozornil loňské pořadatele Sběrného dvora na zahájení příprav k této akci
 • Předseda LK oznámil VV podpis Smlouvy o nájmu na pozemky pod chatou na Radhošti za zvýšených finančních podmínek o 100 %
 • VV projednal platbu členských příspěvků Svazu lyžařů pro M.Parmu. Poplatek bude refundován od p.Parmy do pokladny LK.
 • Předseda osloví Zdenka Halamíčka z vysílače o pomoc při rozšíření účinnosti pageru.

 

 Další výborová schůze proběhne   2.5..2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 4.4.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

                                 Mikuláš Parma  v.r.                                                       Vlastimil Blinka v.r.

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s