Výborová schůze 03/2018

14.06.2018 10:10

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, kavárna Alameda

Doba konání: 7.3.2018 od 18:00 hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            7.3.2018

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková, Miki Parma, Tomáš Jařina

                        Pozvaná: Jana Martyčáková –pokladník LK 

                        Omluven :   Tomáš Blinka – služba na vleku                             

                       

                                                Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      
 2. Hodnocení zimní sezony                                                                                           
 3. Dotace OÚ                                                                                                          
 4. Příprava 21.Valné hromady                                                                          
 5. Různé

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání:

- Přebor LK byl uskutečněn, poděkoval organizátorům a také Jirkovi Poláškovi za realizaci bezdrátové časomíry.

- Zájezd proběhl v pondělí 5.3. k plné spokojenosti zúčastněných. Předseda poděkoval Jitce Závorkové za jeho organizaci.

- Pozvánky na VH byly v daném termínu zaslány, S blížícím se termínem VH budou opakovány.

- Smlouva s ČL na pozemky pod chatou bude od dubna 2018, ČL nasadily o 100% vyšší cenu. Diskutovat nebylo možné.

-Nově přijatí  členové LK byli zapsáni do evidence členůza členy,

- Radioklubu byl zaslán dopis se souhlasem pronájmu.

                                                                       

 1.  Hodnocení zimní sezony

 

Předseda spolu s VV zhodnotili průběh zimní sezony. Byla především poznamenaná špatnými sněhovými podmínkami především v lednu 2018, kdy vlek byl mimo provoz. Výkon služeb a jejich zajištění lze hodnotit dobře, u některých s rezervami. Došlo k totální destrukci tří teleskopů, přičemž záznam v provozní knize mluví pouze o jednom. Služby většinou ignorují značení teleskopů a neuvádějí čísla zamrzlých, či jinak nepoužitelných teleskopů. Toto komplikuje jejich letní opravy.Rovněž při teplotách nad bodem mrazu dochází u některých teleskopů k vytékání maziva teleskopů, zředěného vodou na talířek následné  špinění kombinéz.

VV přijímá následné opatření: zjistit , jak a za které služby byly teleskopy zničeny. Služby, kterým se tato událost stala pozvat na schůzi VV a zjistit příčinu.Zajistit větší pozornost přípravě teleskopů.Ušít ochranné návleky na kombinézy, obouvané přes lyžáky v počtu do 20 kusů.

VV dále projednal využívání a chování na chatě. Zde byly zjištěny jisté rozpory s organizátory Apaluchy o konáním přeboru  LK. Předseda pozve hlavního pořadatele Achalupy p. Petra Vojkůvku k vyjasnění případných rozporů.

Předseda konstatoval, že ani jedna služba nesplnila povinnost zaznamenat do Knihy hostů přítomnost nečlenů . Předseda vyzve všechny zainteresované k doplnění knihy, případně k zaplacení dle vnitřní směrnice LK.

Na druhé straně je nutné vyzvednout snahu některých služeb o profesionální jednání se zákazníky a u všech služeb zvládnutí základních povinností, tzn. provoz vleku a tržba.

Z hlediska tržeb můžeme k dnešnímu dni říci, že celkové tržby jsou o cca 40 % nižší, než tržby roku 2017.Tato skutečnost utlumí v tomto roce plánované rekonstrukce

VV dále konstatoval, že investice do frekvenčního měniče se vyplatila, zvýšila bezpečnost provozu, komfort  obsluhy a především  spokojenost uživatelů vleku

 

 1. Dotace OÚ

 

.     Vhledem k průběhu letošní zimy a poklesu tržeb bude nutné korigovat žádosti o dotace na rok 2018. Zasedání Obecního zastupitelstva v prosinci 2017 konstatovalo vysoké požadavky spolků na dotace, přesahující možnosti OÚ. Celou záležitost se schvalováním účelových dotací posunulo na zasedání  zastupitelstva v březnu 2018. . Výpadek lednových tržeb na lyžařském vleku na Radhošti kvůli nedostatku sněhu přivedl VV k rozhodnutí přehodnotit  plány. Je předpoklad, že zastupitelstvo  z výše uvedených důvodů omezí výši účelové dotace, případně    jednu z nich vyřadí. V druhém případě by musel LK, vzhledem k výpadku letošních příjmů, pokrýt jednu část zamýšleného projektu z rezervního fondu. Ten je však určen výhradně pro zajištění odstranění případných havárií lyžařského vleku – zdroje našich příjmů. Výkonný výbor LK po zvážení a diskuzi toto riziko odmítl. Po diskuzi nad předsedou předloženému  rozboru nynějších a po změně topení budoucích plateb za elektřinu se VV shodl na zachování současného typu topení, případně jeho rozšíření do chodby., V projektu elektroinstalace zůstanou  potřebné rozvody pro montáž elektrokotle v budoucnu., bez nutností zásahů do stěn. Projekt změny topení bude zrušen, a žádost o  účelovou dotaci na tento projekt zrušen.

VV ukládá předsedovi dopisem starostovi korigovat požadavek na dotace z OÚ pro  rok 2018 a sledovat jejich projednávání.

Ostatní dotace z MŠMaTV a Zlínského kraje , směřované především na mládež, do vyřešení práce s mládeží, neschválil.

 

 1. Příprava 21. VH

 

VV schválil organizační zajištění 21. Valné hromady. Součástí organizačního zajištění VH je Program 21.VH, návrh kandidátky VV včetně souhlasu navržených členů a návrh na usnesení. Výše jmenované dokumenty jsou přílohou č.1 tohoto zápisu.

 

 1. Různé
 • VV projednal plánované akce pro II.Q roku 2018. Jednotlivé akce budou organizačně zajištěny na zasedáních VVpřed vlastním termínem akce.Dan Paulus sdělil, že posezení s Čechovci bude v plánovaném termínu 20.4.od 19.oo. Soubor předpokládá 10 míst pro své rodinné příslušníky.
 • Předseda navrhl provést v průběhu tohoto roku inventarizaci majetku LK, k zajištění přehledu i odpovědnosti za majetek LK.Výbor záměr schválil.
 • Finanční uzávěrka. byla připravena. VV ukládá pokladníkovi její odevzdání  na FÚ Rožnov p.R
 • Pokladník sdělil, že platba členských příspěvků pro rok 2018 je pomalá. VV pověřil předsedu LK znovu vyzvat členy k zaplacení v řádném termínu, tj. do 31.3.2018
 • Pokladník a Jitka Závorková zjistí termín platby pro individuální členy Svazu lyžařů ČR  

 

           Další výborová schůze proběhne   4.4..2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 7.3.2018

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

                    

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s