Výborová schůze 02/2017

26.03.2017 13:49

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  31.1.2017 od 19:30hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            31.1.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka, Miki Parma,

                       Omluven   :   Ivan Hrstka   Jitka Závorková

                        Jako host   : Michaela Vavřínová

 

            Program jednání

 

1.  Kontrola plnění úkolů

2.  Organizační zajištění přeboru LK na Radhošťi

3.  Příprava lyžařského zájezdu na Slovensko

4.  Hodnocení provozu vleku

5.  Různé

 

1.  Kontrola úkolů

           

·         Brigáda k přípravě sněhových zábran byla posunuta na vhodnější dobu, vzhledem k tomu, že zimní podmínky neumožňovaly práci v exteriéru.

·         Konkrétní organizační zajištění Přeboru LK bude připraveno dnešní schůzí. Proto byly řádná výbor. Schůze posunuta před termín konání přeboru.

·         Ve skříňce služeb byla rovněž umístěna Kniha hostů s návodem na její použití.

·         O schváleném členském příspěvku a jeho splatnosti byli informováni členové emailem.

·         Pro náročný program Přeboru LK bude schválen Program 20.Valnéhromady. Její zajištění bude programem březnového zasedání VV.

 

2.  Organizační zajištění Přeboru LK

 

VV projednal a určil jednotlivé funkcionáře Přeboru LK. Mimo ředitele závodu M.Parmy, byli určeni:  prezentace  - Michalela Vavřínová , stavitel trati – Dan Paulus, startér - Vl.Blinka

Hlídky na trati – budou určeni na přeboru, Časomíra- D.Paulus,D.Adamec.

Ceny zajistí Vl.Blinka, napsání diplomů –M.Parma, Pohár –I.Hrstka, D.Paulus a D.Adamec

Skútr na přepravu materiálu zajistí T.Blinka.

Termín závodu je 4.2.2017, prezentace 10.oo, Start závodu v 11.oo.

 

3.  Příprava lyžařského zájezdu na Slovensko

 

M.Vavřínová informovala o zajištění lyž.zájezdu. K dnešnímu dni je z větší části obsazený. Doprava je zajištěna.VV požádal M. Vavřínovou předložit po termínu zájezdu  vyúčtování Výkonnému výboru.

 

4.  Kontrola a  zajištění provozu vleku na Radhošťi

 

      Výbor LK konstatoval , že provoz vleku je zajišťován v souladu s pravidly a harmonogramem služeb. Došlo k poruše jednoho závěsu, který byl demontován. S p.Trčkou bylo dohodnuto na žádost lyž. kurzů , že bude možno služby na vleku fakturovat. Tento způsob proběhne na zkoušku. Má za úkol odstranit  držení velké hotovosti . Na chatu byly předány dodací listy , sloužící jako doklad pro fakturaci, kterou provádí pokladník LK. V případě vyžádané platby v hotovosti s k Dod.listu připojí příjmový doklad.

 

5.  Různé

·         VV schválil program 20.Valné hromady  předložený předsedou LK.

·         V diskuzi o náhradu člena výboru za odstoupivší M. Vavřínovou nedospěl výbor  k žádnému rozhodnutí

·         Předseda seznámil VV s  výročím 25 let od transformace z oddílu lyžování na LK Radhošť.

·         Finanční uzávěrku hospodaření a podklady pro FÚ zajistí pokladník LK

·         Byla diskutována platba za tělocvičnu, kterou nevyužívají  členové LK. Vzhledem k nepřítomnosti  I.Hrstky byl tento bod odložen na příští zasedání VV

 

 

           Další výborová schůze proběhne 7.3.2017 v kavárně Alameda od 19:30hod.

 

     Dolní Bečva dne 31.1.2017

 

 

 

                     

                Místopředseda LK Radhošť z.s vr.                                             Předseda LK Radhošť z.s  vr