Výborová schůze 01/2018

14.06.2018 10:08

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva, U Maléřů

Doba konání: 3.1.2018 od 18:00 hod

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            3.1.2018

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, ,  Daniel Paulus, Jitka Závorková,Tomáš Blinka, Miki Parma, Tomáš Jařina

                        Pozvaná: Jana Martyčáková –pokladník LK

                                       Ivan Hrstka, Ludmila Linkartová   

                       

 

                                                Program jednání

 

 1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                      
 2. Zajištění provozu  vleku  – Radhošť                                                              
 3. Zajištění Besedy se S.Hrstkovou                                                                   
 4. Různé

 

 1. Kontrola plnění úkolů

 

Předseda zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání:

 • Rozpis služeb byl dokončen a předán službám
 •  Provozní kniha spolu s Přepravním řádem , manuálem i tel.seznamem členů LK je na    Radhošti
 •  Dotace na závodní činnost byla bezezbytku vyčerpána, vyúčtována, odevzdaná na

          Obecní úřad

 • Závěsy byly pověšeny  16.12. (Frenk,Miki,Tomášek,Radek Čampa,Mladša a já)
 • Telef. seznam členů byl zpracován do PK, seznam členů LK pro pobyt na chatě, vlek je

Zpracováván Požadavek za školení vlekařů)

 • Projednávaný bod, předložený na minulé schůzi týkající se snížení náhrad za výjezd na Radhošť předseda LK, jako předkladatel, stáhl z programu jednáníi – není shoda.                                                                                     

           

                                                                       

 1.  Zajištění provozu vleku

 

Informoval D.Adamec: Vlek je připraven, v průběhu cca 14 dní proběhne preventivně výměna jedné z kladek.a dojde k vývozu 5 repasovaných teleskopů na Radhošť. Budou doplněny do mezer

      Vl.Blinka : informoval o pro provoz nezbytných dokumentech, které jsou připraveny na chatě.

      Navrhl  udělat generální úklid ve skříňce služeb, a nechat tam pouze materiál  pro službu na

      Vleku, a oddělit ostatní materiál (úklid apod)

 

 1. Zajištění besedy se Simonou Hrstkovou

 

LK spolu Klubem důchodců (KD) využil nabídky Simony Hrstkové, naší odchovankyni, která reprezentovala náš LK , nyní žijící ve Švédsku. Po prezentaci, kterou předal předsedovi LK Ivan Hrstka, předseda LK  rozhodl před Vánoci pořádat Besedu o cestě k hraničním bodů Švédska v termínu sobota 6.1.2018 v 16.30  u Maléřů. V termínu před Vánoci byly i rozeslány pozvánky všem členům LK.

Dnešní schůze, které se zúčastnil Ivan Hrstka a Lidka Linhartová za KD, projednala organizační zajištění akce. Byla schválena změna místa konání akce – místnost Klubu důchodců ( kvůli pohřbu ve stejném termínu v sále u Maléřů), pohoštění zajistí KD, pivo zajistí D.Paulus. Oznámení změny místa konání zajistí V.Blinka

 

 1. Různé

 

 • Jana Martyčáková informovala o zůstatcích v pokladně a na BÚ. Rozbor hospodaření LK v roce 2017 bude na programu únorového zasedání LK
 • VV projednal akce plánované pro I.Q roku 2018 a určil členy VV odpovědné za přípravu:

Přebor LK v obřím slalomu 2018, termín  sobota 10.2.2018 na Radhošti

Ředitel závodu: Dan Paulus, Propozice závodu rozešle Vl.Blinka

Podíl na přípravě–viz příloha č. 1 Organizační zajištění a příloha č.2 -Propozice

Lyžařský zájezd do Polska

Org.zajištění: autobus, přihlášky výběr peněz – Jitka Závorková

Pozvánka členům LK : Vl.Blinka

Termín 5.3.2018, odjezd v 6.oo od OÚ.

Termín pro podání přihlášek členů LK je do 18.2.2018. Doprava členů LK je zdarma.

Po termínu 18.2. bude autobus doplněn ostatními zájemci. Cena na dopravu je stanovena na 250,- Kč.

21. Valná hromada LK

Termín pátek 23.3.2018  v sále u Maléřů

Organizační zajištění bude projednáno na schůzích VV v únoru a březnu  

 • VV stanovil termín pro výběr členských příspěvků do 31.3.2018
 • Předseda LK informoval VV o průběhu zasedání Obecního zastupitelstva, které se mimo jiné zabývalo rozdělením dotací pro spolky.
 • Předseda informoval o dopisu ČEZ distribuce v souvislosti s naším požadavkem na možnou změnu při rekonstrukci elektroinstalací na SLV na Radhošti.

 

           Další výborová schůze proběhne   7.2.2018 v kavárně Alameda od 18:00 hod.

 

     Dolní Bečva dne 3.1.2018

 

     Zapsal:  Vl.Blinka

 

 

 

 

                    

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                                   Předseda LK Radhošť z.s