Výborová schůze 1/2017

31.01.2017 22:07

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s.

Místo konání: Dolní Bečva restaurace kavárna Alameda

Doba konání:  3.1.2017 od 19:30hod

 

 

Svolavatel:       předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s.

Datum:            3.1.2017

Zapsal:             Vlastimil Blinka

Účastníci:        Vlastimil Blinka st., Daniel Adamec, Tomáš Jařina,  Daniel Paulus, Tomáš Blinka,                                                                       Miki Parma, Jitka Závorková

                       Omluven   :   Ivan Hrstka 

                        Jako host   : Michaela Vavřínová

 

            Program jednání

 

1.  Kontrola plnění úkolů

2.  Kontrola a  zajištění provozu vleku na Radhošťi

3.  Různé

 

1.  Kontrola úkolů

           

·         Brigády k přípravě vleku na Radhošti proběhly podle termínů, stanoveném Výkonným výborem (VV). Pro nedostatek sněhu nebyly pouze osazeny Stop tlačítka – zajistí první služba v termínu 7.-8.1.

·         Brigáda na zajištění sněhových zábran byla rovněž uskutečněna  v počtu 9 lidí, Zábrany byly vyvezeny a rozloženy ve vrcholové části vleku.

·         Rozpis služeb na Radhošti byl uložen na web v sekci služby.

·         Nový Provozní deník vleku byl uložen do skříňky služeb na Radhošti. Obsahuje oproti minulosti i povinnosti služby .

·         Na chatě byl vyvěšen Provozní řád , Požární řád a dále Přehled uživatelů skříněk.

·         Dan Paulus dodá podklady pro soutěž sportovec okresu Vsetín do 6.1.2017

·         Obecní úřad schválil část požadavku dotace 2017 pro LK ve výši 65.000,-Kč, další část bude schvalována podle účetní uzávěrky roku 2016.

 

2.  Kontrola a  zajištění provozu vleku na Radhošťi

 

      Výbor LK zhodnotil přípravy na nadcházející zimní sezonu na Radhošti. Vlek byl uveden do provozu 17.12. Z celkových 50 repasovaných závěsů ( včetně odmaštění a nového nátěru) jich bylo osazeno 42. Další 3 jsou připraveny na Radhošti, 5 kusů je připraveno na případné vyvezení na Radhošť.  Byl připraven rozpis služeb, kde většina termínů byla obsazena podle žádosti o službu jednotlivými členy. Ostrý provoz bude zahájen 9.1.2017, kdy najíždí na hotel první kurzy.

Poslední příprava vleku na tyto kurzy proběhne v neděli 8.1. – za služby Marka Petroviče.

 

 

 

3.  Různé

 

·         Pokladník LK informoval výbor LK o stavu pokladny k 31.12.2016.

·         Výkonný výbor schvaluje rozhodnutí předsedy “ per rollam “, ze dne 28.12.2016  o přijetí Jakuba a Filipa Ondryáše , Terezu, Filipa a Dominika Vojkůvkovy  za členy LK Radhošť.  Přihlášku podali jejich zákonní zástupci.

·         Předseda informoval o konečném stavu členské základny k 31.12.2016. Lyžařský klub má k tomuto dni celkem 86 řádných členů, z toho 22 mladších 18 let. Dále registruje 9 přidružených členů .

·         VV schválil převod p. J.Poláška z rodinných důvodů z řádného člena za přidruženého člena

·         Předseda LK informoval o odvolání p. Martina Navaříka proti vyloučení, které VV schválil  na minulé schůzi. Odvolání bude podle Stanov LK projednávat příští Valná hromada

·         VV projednal uspořádání Lyžařského zájezdu pro členy , při nenaplnění míst i pro nečleny,  do Spálené doliny v Roháčích v  termínu pondělí 13.3.2017. Pro členy LK zdarma,   pro nečleny LK je cena  200Kč. Organizačním zajištěním byla pověřena M. Vavřínová. Termín pro přihlášky členů LK je do 10.2.2017

·         Předseda informoval o změnách výměr v dočasném vynětí z lesního půdního fondu v části pozemků pod sjezdovkou na Radhošti, patřící Lesům ČR, a to  vlivem digitálního zaměření. Důsledkem je zvýšení odvodů LK z 5.210,-Kč na 5.478,-Kč.

·         VV schválil poplatek za ubytování nečlena ( mimo rod.příslušníky) v roce 2017 na částku 100,-Kč na osobu a noc. U člena LK, který odpracoval v roce 2016 více jak 25 brigádnických hodin pro LK, se cena za ubytovaného hosta-nečlena LK snižuje na 50,-Kč/osobu/noc.

·         VV rozhodl o termínu konání 20. Valné hromady LK Radhošť z.s. v pátek 30.3.2017 v sále u Maléřů se zahájením v 18.oo hod. Přípravou VH se budou zabývat schůze VV v únoru a březnu.

·         VV rozhodl o zajištění další brigády na  výrobu sněhových zábran. Termín určí předseda LK po dovozu materiálu z pily.

·         VV schválil termín  Lyžařského přeboru LK na Radhošti v sobotu 4.2.2017. Ředitelem závodu byl pověřen Miki Parma. Výbor řešil další organizační zajištění závodu. Všichni členové výboru budou za tuto akci spolu s ředitelem závodu osobně odpovědni.

 

 

           Další výborová schůze proběhne 7.2.2017 v kavárně Alameda od 19:30hod.

 

     Dolní Bečva dne 3.1.2017

 

 

                      Mikuláš Parma v.r.                                          Vlastimil Blinka v.r.   

                  …………………………………                                           ………………………………        

                Místopředseda LK Radhošť z.s                                              Předseda LK Radhošť z.s