Splatnost členského příspěvku

21.01.2020 16:28

Vážení členové LK,

splatnost členského příspěvku je do termínu  31.3.2020.  Výkonný výbor  LK Radhošť z.s. na své schůzi 4.12.2019 stanovil výši členského příspěvku na rok 2020 pro řádné i přidružené členy na  200,- Kč . Členský příspěvek lze uhradit u p. Jany Vavřínové na Obecním úřade Dolní Bečva  v úředních hodinách , pokladníkovi LK p. Janě Martyčákové,  nebo bezhotovostním převodem  na běžný účet LK Radhošť  č. 273662376/0300. U tohoto způsobu platby nezapomeňte připojit ve zprávě pro LK jméno či jména plátců.