Splatnost členského příspěvku

13.03.2017 08:46

Vážení členové LK,

Splatnost členského příspěvku je do termínu  31.3.2017. 

Výbor  LK Radhošť z.s. na své schůzi 6.12.2016 stanovil výši členského příspěvku na rok 2017 pro řádné členy ve výši 200,- Kč , pro přidružené členy ve výši 100,- Kč. Členové do 18 let a čestní členové jsou od členského příspěvku osvobozeni.  

Mimořádné zvýšení členského příspěvku je vyvolané  plánem rekonstrukce chaty na Radhošti s možností využití státní dotace, která je podmíněna mimo jiné výši příspěvku členů spolku

Členský příspěvek lze uhradit u p. Jany Vavřínové na Obecním úřade Dolní Bečva v úředních hodinách , nebo bezhotovostním převodem  na běžný účet LK Radhošť  č. 273662376/0300. U tohoto způsobu platby nezapomeňte připojit ve zprávě pro LK jméno, případně adresu plátce.

Za výbor LK Radhošť z.s.

Vlasťa Blinka