Splatnost členského příspěvku

21.02.2016 20:19

Výbor LK Radhošť z.s. vyhlašuje splatnost členského příspěvku ve výši 100,Kč/na řádného nebo přidruženého člena v termínu do 31.3.2016. Členský příspěvek lze uhradit u p. Jany Vavřínové na Obecním úřade Dolní Bečva v úředních hodinách, nebo bezhotovostním převodem  na běžný účet LK Radhošť  č. 273662376/0300. U tohoto způsobu platby nezapomeňte připojit ve zprávě pro LK jméno, případně adresu plátce. Upozorňujeme, že podle Stanov čl IV.,B,1.b) může být člen z evidence LK vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud členský příspěvek nebude uhrazen ani na základě opakované výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení.