Příspěvky na rok 2017

31.01.2017 22:04

Výkonný výbor LK Radhošť z.s. na své schůzi 6.12.2016 stanovil výši členského příspěvku na rok 2017 pro řádné členy ve výši 200,- Kč , pro přidružené členy ve výši 100,- Kč. Členové do 18 let jsou od členského příspěvku osvobozeni. Mimořádné zvýšení členského příspěvku je vyvolané  plánem rekonstrukce chaty na Radhošti s možností využití státní dotace, která je podmíněna mimo jiné výši příspěvku členů spolku. Splatnost členského příspěvku je do termínu  31.3.2017. Členský příspěvek lze uhradit u p. Jany Vavřínové na Obecním úřade Dolní Bečva v úředních hodinách , nebo bezhotovostním převodem  na běžný účet LK Radhošť  č. 273662376/0300. U tohoto způsobu platby nezapomeňte připojit ve zprávě pro LK jméno, případně adresu plátce.