Pozvánka na 23. Valnou hromadu Lyžařského klubu Radhošť z.s.

18.05.2020 10:06

Výkonný výbor LK svolává všechny členy LK na zasedání  23. Valné hromady LK Radhošť, 

 která se koná v pátek   19..června 2020 v 18.00.hod v  restauraci u Maléřů na Dolní Bečvě.

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Volba mandátové a volební komise 

3.      Zpráva o činnosti LK Radhošť z.s.

4.      Zpráva o hospodaření LK Radhošť za rok 2019.

5.      Zpráva Kontrolní komise

6.      Doplnění Provozního řádu SLV

7.      Diskuze

8.      Zpráva mandátové komise

9.      Volba předsedy-statutárního zástupce LK Radhošť z.s.,

členů Výkonného výboru a členů Kontrolní komise

10.  Usnesení

11.  Závěr VH, občerstvení

 

Dle stanov LK je účast na VH pro členy povinná.

 

 

Za výbor LK : Vlast. Blinka