Do osmdesátých let s novým výborem (1980)

17.01.2016 10:05

V březnu roku 1980 byl zvolen nový výbor LO. Dosavadní velmi úspěšný předseda Jan Poruba se pro značné časové zatížení ve funkci předsedy stavební komise v radě MNV vzdal funkce předsedy LO. Na další období byl do této funkce zvolen Vavřín Rostislav. Dalšími členy výboru byli: Paprskář Jaroslav– místopředseda, Chrástecký Zdeněk – tajemník,

Divínová Jana – pokladní, Hrstka Jan – hospodář. Další členové výboru měli na starost závodní a trenérskou činnost : Paprskář Jan, Adámek Antonín, Roman Svatopluk, Hrstka Stanislav, Divín Rudolf a Ostřanský Rostislav.

Výbor se soustředil na další zkvalitnění lyžařského zázemí na Radhošti. Začínají jednání o prodloužení slalomového svahu pod kaplí o 150 metrů a šířce 30 metrů. Polesí Rožnov p.R., jemuž pozemek patřil, dává souhlasné stanovisko, avšak požaduje zpočátku náhradu ve výši 58 000 Kčs. V dalším jednání se podařilo dosáhnout přijatelné dohody. Začínají rovněž přípravné práce na prodloužení vleku, rekonstrukci strojovny a celé chaty, která doposud byla postavena pouze jako strojovna s povoleným půdorysem 2,5 x 2,5 metrů.

V lednu 1981 organizuje LO na Radhošti III. kolo Severomoravského poháru, který byl vlastně krajským kolem. Naši závodníci sice neobsadili čelní místa, avšak za výbornou organizaci závodu obdržel LO písemné poděkování od  Krajského výboru ČSTV.

Přebor TJ Jiskra se jel 21. března 1981. Poprvé jela i kategorie předžáků. Z chlapců vyhrál Tomáš Malina, z dívek Ilona Krhůtková. Mladší žáky ovládli Paprskářovi : první Radomír, druhý Zdeněk a třetí Pavel. Loňské prvenství u starších žáků obhájil Hrstka Milan. V dorostenkách zvítězila Jana Divínová, dorostence vyhrál Jiří Adámek. Kategorie žen byla obsazena pouze třemi závodnicemi, zvítězila Eva Richterová. Startovní pole mužů do 35 let bylo početné – celkem 26 závodníků. Na nejvyšší stupeň vystoupil a přeborníkem TJ Jiskra se stal Jasný Lubomír. Druhý byl Solanský Ivan a třetí Polášek Miroslav.

V sezóně 1982 bylo LO svěřeno uspořádat na našem můstku skokanskou část mistrovství ČSR žáků v závodě sdruženém. Byl to vlastně poslední závod, který se na tomto můstku uskutečnil. Celkové výsledky nejsou známy, z našich závodníků se do republikového kola nikdo neprobojoval.

V závodech Beskydského poháru nás reprezentovali Lubomír Jasný, Ivan Hrstka, Ivan Solanský, Rostislav Žitník, Miroslav Vavřín a Richterová Eva. Jejich vedoucím byl Svaťa Roman. LO zorganizoval na Radhošti dva závody Beskydského poháru. Celkem se jich zúčastnil rekordní počet 186 závodníků. Zvládnout takové množství závodníků si vyžádalo obrovské organizační úsilí, díky obětavé práci členů výboru ale i závodníků a jejich rodinných příslušníků se podařilo vše bez vážnějších nedostatků zvládnout. 

 

Na samý závěr sezóny – 27. března 1982 se konal přebor TJ Jiskra Dolní Bečva ve slalomu. Celkem se jej zúčastnilo 67 závodníků. K přepravě na Pustevny objednal LO zvláštní autobus.  V mladších žácích zvítězila Martina Romanová, u chlapců Tomáš Malina. Kategorii starších žáků vyhrál Radek Paprskář před Františkem Malinou. V dorostencích zvítězil Libor Vavřín, druhý byl Jirka Solanský a třetí Milan Hrstka.

V kategorii žen byla první Richterová Eva, druhá Chrástecká Růža a třetí Divínová Jana mladší. Její matka si odnesla vítězství v kategorii žen nad 35 let. Druhá byla Jindra Paprskářová a třetí Lidka Vavřínová. Celkovým vítězem a přeborníkem TJ se stal Ivan Hrstka, který v kategorii muži do 35 let porazil Lubomíra Jasného i Jana Vašuta. Ve starších mužích dominoval Stanislav Hrstka před Jendou Paprskářem a Jardou Boháčem.  Fotografie ze startu dokumentuje, v jaké jarní pohodě se tento závod konal.

V letních měsících se usilovně pracovalo na další výstavbě chaty. Rekonstruovala se elektroinstalace vleku, současně s ní se přistavěla východní část chaty a přistavěly se i odpočívárny v podkroví. Práce byly jako vždy vykonány brigádnicky, na materiál pro pokrytí a zhotovení okapů padla částka 10 310 Kč. Takovou sumu LO neměl k dispozici, jeho dobré jméno u nadřízených stupňů však mělo za následek vždy otevřenou ruku okresního výboru ČSTV ve formě dotace. Členům LO se dostalo i morálního ocenění, když v roce 1983 obdrželi Miroslav Růčka, Jaroslav Paprskář, Jan Hrstka, Jan Poruba, Antonín Adámek a Rostislav Vavřín odznaky „Za zásluhy o rozvoj československé tělovýchovy“.

Velkým překvapením skončil závod o přebor-níka TJ v roce 1983, který se jel  19. března. Zvítězil v něm totiž dorostenec Milan Hrstka, který celkovým časem 71,01 sec téměř o 3 s porazil vítěze kategorie mužů Ivana Solanského. Na dalších místech se umístili Vavřín Miroslav, Křištof Miroslav a Jasný Lubomír. V kategorii starších mužů zvítězil Stanislav Vala před Janem Paprskářem a Oldřichem Vaškem. Zajímavé bylo umístění v ženských kategoriích. Ve starších ženách byla první Eva Richterová před Janou Divínovou a v mladších ve stejném pořadí skončily jejich dcery. V dorostencích za Milanem Hrstkou skončili Jiří Solanský a Paprskářové Jaromír a Richard.  Žákovské kategorie vyhráli Paprskář Radek, Blinka Martin a Krbová Simona. V předžačkách zvítězila Petra Mikundová.

O našem LO se vědělo i na úrovni celostátního výboru Svazu lyžařů díky práci Radka Linharta ve funkcích rozhodčího při různých celostátních i mezinárodních závodech. Na levé fotografii je při celostátních přeborech v alpských disciplinách v Kremnici roku 1982, na další  při mistrovství světa ve skoku na lyžích v Harrachově roku 1983.

Zimní sezóna 1984 měla tradiční průběh. Naši závodníci se zúčastňovali závodů Beskydského poháru, kde se umisťovali ve středu závodního pole. Jeden ze série těchto závodů se jel i na naší sjezdovce dne 5. února. Hlavním závodem byl přebor TJ ve slalomu, který se jel 17.3.1984. Zúčastnil se jej rekordní počet 96 závodníků v 11 kategoriích. V předžačkách zvítězila Martina Křenková před Helenou a Janou Paprskářovou. Mezi chlapci byl první Petr Ondruch, druhý Milan Ondruch a třetí Daniel Paulus. Kategorii mladších žáků vyhrál Jan Stopka před Miroslavem Kretkem a Liborem Bambuškem. Na stupni vítězů mladších žaček stály Anna Bordovská, Dana Chovancová a Hana Křenková. Za starší žačky startovala jediná závodnice – Vlasta Ondruchová. Starší žáky vyhrál František Malina před Petrem Krhůtkem  a Tomášem Ondruchem. V dorostencích byli nejlepší Jaromír a Richard Paprskářovi. Závod žen do 35 let vyhrála Jana Divínová. Na druhém místě se shodným časem skončily Jitka Hrstková a Růža Chrástecká. Jindra Paprskářová si odnesla vítězství mezi ženami nad 35 let. Porazila Janu Divínovou st. i Lidku Vavřínovou. Hlavní závod mužů do 35 let byl obsazen 32 závodníky. Zvítězil v něm Miroslav Vavřín před Jiřím Solanským a Miro-slavem Křištofem. Překvapivě v poli poražených zůstal Ivan Hrstka, skončil až patnáctý. Nemohl chybět ani závod mužů nad 35 let, který se stal kořistí Svatopluka Romana. Druhý byl Jan Paprskář  a třetí Stanislav Vala. 

Letní měsíce roku 1984 byly ve znamení dokončujících prací na přestavbě chaty a vleku. Na Radhošti byl ukončen provoz starého televizního vysílače a bylo zahájeno vysílání z  nově vybudované provozní budovy  i nové televizní věže. Stáva-jící elektrické napájení bylo odpojeno a pře-pojeno na nový rozvod.

Můžete se podívat na unikátní fotografii, která zachycuje stavby na západní části Radhoště – nově postavenou chatu Horské služby, budovu a stožár nového vysílače, chatu Pod kaplí, stožár starého vysílače a kapličku. 

Na podzim se mohlo přikročit ke kolaudaci rekonstrukce chaty a vleku. Chata po ní zabírá plochu 130 m2. Celá leží na katastru obce Trojanovice a má její číslo popisné 661.

LO se podílel na přípravě a uskutečnění II. ročníku přespolního závodu „Úpatím Radhoště“, který byl součástí celostátní soutěže účastníků dálkových běhů. Délka tratě byla 25 km, start na aleji Hynka Tošenovského.           

V tomto roce se dostalo našemu LO dosud nejvyššího ocenění – byl mu udělen titul „Vzorný oddíl I.stupně“. Členská základna LO v roce 1985 čítala 10 žáků, 5 dorostenců a 54 dospělých. Tři dospělí a jeden dorostenec byli nositeli II. výkonnostní třídy. Počet rozhodčích, nutných k organizačnímu zvládnutí závodů, byl rozšířen o Rostislava Ostřanského, Stanislava Valu     a Jindřišku Paprskářovou. Získali průkaz rozhodčího III. třídy.

Častý provoz vleku na Radhošti, který sloužil nejen našim lyžařům, ale také turnusům školních tříd při jejich týdenním lyžařském soustředění v hotelu Radegast, se projevil v opotřebování vlečného lana, které bylo nutno zakoupit v délce 750 metrů za cenu 6600 Kčs. Opět vypomohl OV ČSTV svojí dotací. 

V únoru uspořádal LO závod do série Beskydského poháru a v polovině března tradiční přebor TJ ve slalomu. Jelo se za slunečného počasí, bezvětří, teplotě +12 °C. Startovalo 77 závodníků, závod dokončilo pouze 40, celkem 31 bylo diskvalifikováno, nejvíce mezi muži. V předžačkách zvítězila Helena Paprskářová před Renatou Ondruchovou   a Petrou Mikundovou. U předžáků  byl nejlepší Petr Hrstka, druhý skončil Tomáš Ostřanský  a třetí Petr Ondruch. Kategorii mladších žaček ovládla Anna Bordovská před Ilonou Krhůtkovou, u chlapců Martin Blinka před Milanem Ondruchem a Karlem Němcem. Závod starších žáků vyhrál Antonín Tovaryš, druhý byl Ivan Stopka. V dorostencích zvítězil Radek Paprskář před Radkem Solanským a Petrem Krhůtkem. V ženách do 35 let byla první Jana Divínová ml., druhá Růža Chrástecká a třetí Jitka Hrstková. V kategorii starších žen si odnesla vítězství R. Markovičová před Jindrou Paprskářovou a Janou Divínovou st. Mezi muži se na lyžařský trůn opět vrátil Ivan Hrstka, který těsně porazil Jana Vašuta a Ivana Solanského. Starší muže ovládl Mirek Polášek , Jenda Paprskář byl zase druhý a Rosťa Ostřanský třetí. 

 

Poslední přebor LO na staré trati a se starým vlekem se konal v březnu 1989. Absolutním vítězem se stal Ivan Hrstka. Na stupně vítězů v těch nejmladších kategoriích se již postavily děti obou našich úspěšných lyžařů. .

 

Jak je vidět z následujících výsledků v nejmladší kategorii děvčat zvítězila Lucka Hrstková, druhá byla Radka Chrástecká a mezi nejmladšími chlapci zvítězil Zdeněk Chrástecký. Ze starších děvčat dosahovala dobrých výsledků Ilona Krhůtková jezdící teď již za dorostenky.

 

Předžačky                   Předžáci                        Mladší žačky                Mladší žáci

1. Hrstková Lucie       1. Chrástecký Zdeněk      1.Kantorková Andrea   1.Vojkůvka Jaromír

2. Chrástecká Radka   2. Polášek Jiří                                                 2. Ostřanský Tomáš

3. Hrstková Simona    3. Polášek Marek                                              3. Juříček Zbyněk

 

Starší žačky                 Starší žáci                    Dorostenky                 Dorostenci

1.Paprskářová Hel.      1. Vojkůvka Radek     1. Krhůtková Ilona      1. Paulus Daniel

2. Paprskářová Jana    2. Juříček Radek

                                 3. Závorka Zdeněk

 

Ženy mladší                Ženy starší                   Muži mladší                Muži starší      

1. Chrástecká Růža     1. Juříčková Lidka      1. Hrstka Ivan              1. Polášek Miroslav

2. Polášková Dana       2. Divínová Jana       2. Žitník Rostislav        2. Kantorek Oldřich

3. Hrstková Jitka                                         3. Šimurda Pavel         3. Ondřej Pavel